We stimuleren het hergebruik van ‘oude spullen’ in nauwe samenwerking met kringloopwinkels in de gemeente. Daarnaast willen we dat een vervuiler betaalt. De gemeente voert daarom een gedifferentieerd tariefsysteem (diftar) in op basis van gewicht en volume. Dat is eerlijk en houdt rekening met het afvalgedrag van individuele huishoudens. Als je meer afval aanbiedt, betaal je meer. Scheid je goed je afval en bied je minder aan, dan betaal je ook minder. 

Mensen die om medische redenen gedwongen zijn meer afval te produceren door moeten geen financiële nadelen ondervinden bij invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem.

We willen voorkomen dat inwoners steeds meer afval krijgen. Bijvoorbeeld door het ongevraagd door de brievenbus duwen van reclamefolders. Wij draaien het om: alleen met een JA-JA-sticker mag er reclame worden bezorgd.

Zwerfaval dat door inwoners in hun eigen wijk wordt verzameld kan per volle vuilniszak worden aangeboden aan wijk- en buurtbeheer die zorgt voor de afvoer van dat afval zonder bijkomende kosten. Buurten die de aanpak van zwerfafval georganiseerd willen aanpakken krijgen daarvoor ondersteuning van de gemeente. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • diftar in deze raadsperiode in te voeren 
  • reclamebezorging alleen bij huizen met een JA-JA-sticker, voor huis-aan-huis-bladen blijft de Ja-Nee-Sticker gelden  
  • een ophaal service van wijk- en buurtbeheer voor ingezameld zwerfafval door inwoners