De gemeenteraad werd vanavond via een 'raadsconsultatiebrief' de vraag voorgelegd of we willen meewerken aan een verdere uitbreiding van de intanieve veehouderij in Dronten. Voor GroenLinks is die vraag eenvoudig te beantwoorden: 'nee dat willen we niet'. Wij zijn immers landelijk voorstander van krimp van de intensieve veehouderij en daarmee vanzelf tegenstander van uitbereiding in Dronten. 

Dierenwelzijn

Maar daarop valt natuurlijk wel enige nuance aan te brengen. Want soms willen veehouderijen hun stallen uitbreiden om de dieren meer ruimte te geven en het dierwelzijn te verbeteren. Daar kunnen wij onmogelijk tegen zijn.

Waar het ons vooral om gaat is dat de veehouderij niet enorm kan uitbreiden. Dat wordt deels begrenst door de milieuvergunning die moet worden afgegeven. Maar als je rechten hebt kun je deze inzetten en de vraag is even of je niet ook gewoon met verworven rechten vanuit bijvoorbeeld Brabant hier stikstof mag komen uitstoten. 

Ondernemersvrijheid

GroenLinks heeft het college daarom in de uitwerking een extra denkrichting meegegeven. Zou het juridisch mogelijk zijn om om in het bestemmingsplan vast te leggen hoeveel Grootvee Eenheden (GVE’s) er nu op een bedrijf aanwezig zijn en deze als norm vast te leggen in het bestemmingsplan. Daarin wordt de bestaande situatie gemaximeerd, maar behoudt een ondernemer de vrijheid in de bedrijfsvoering om over te stappen naar een ander veehouderij systeem of ander vee. 

Maximaal aantal grootvee eenheden

Een Grootvee Eenheid (zogenaamde GVE) is een geobjectiveerde eenheid waarmee je een hoeveelheid dieren kan aanduiden. Als voorbeeld: 1 GVE staat voor één koe, 30 vleesvarkens of 480 kippen. Als je dit vastlegt in het bestemmingsplan maakt het niet zo gek veel meer uit hoe groot je de stal maakt. Dan kan het GroenLinks bij wijze van spreken niet groot genoeg worden, want de hoeveelheid vee is gemaximeerd door het aantal GVE’s. Grotere stallen komt het dierwelzijn mogelijk ten goede, voorwaarde is wel dat deze landschappelijk worden ingepast met hagen en bomen zoals gebruikelijk is in onze gemeente.