Dierenwelzijn is volgens GroenLinks dan ook geen sluitstuk, maar het startpunt voor beleid waarmee de gemeente serieus rekening moet houden. Natuurlijk geldt dat ook voor de in het wild levende dieren in bijvoorbeeld onze dorpsbossen en in de bossen langs de Randmeren.

Bijna de helft van alle huishoudens heeft een of meerdere huisdieren. Huisdieren dragen bij aan het welzijn van de mensen en hebben voor kinderen ook een opvoedkundige waarde. Dieren kunnen echter ook problemen veroorzaken. GroenLinks richt zich op het voorkomen daarvan en onderzoekt of het mogelijk is een eigen dierenasiel voor opvang en verzorging van huisdieren in Dronten te openen. Eigenaren van honden krijgen duidelijke informatie over de plaatsen waar honden vrij mogen rondlopen en waar niet.

GroenLinks zet in op geluk door:

 • goede zorg voor huisdieren en het voorkomen van problemen
 • een adequate opvang van zwervende en in beslag genomen verwaarloosde dieren
 • steun voor het regionale asiel en de dierenambulance
 • een stop op de intensieve veehouderij; er komen geen nieuwe bedrijven en/of  uitbreidingen
 • een frequente controle op het voldoen aan alle geldende regels en direct handhavend optreden bij overtredingen
 • het verplicht brandveilig maken van stallen en dierverblijven
 • een vervoer van levende dieren dat niet langer dan 4 uur mag duren
 • het verbieden van circussen die gebruik maken van dieren
 • het verbieden of hanteren van strenge normen voor dierenwelzijn bij beurzen en landbouwtentoonstellingen waarbij dieren worden gebruikt
 • rust voor in het wild levende dieren
 • het niet toestaan van jacht op gemeentelijk grondgebied
 • een ruim assortiment van vegetarische producten in de gemeentelijke catering 
 • uitsluitend gebruik van dierproefvrije producten in de gemeentelijke organisatie