College en raad hebben ons voorstel overgenomen!

“ Wij kiezen voor het zichtbaar maken van inclusie en diversiteit in het politieke, culturele en maatschappelijke hart van onze gemeente. ”

Dronten geeft je de ruimte 

In de strategie van het sociaal domein van de gemeente Dronten staat: "In Dronten willen we een inclusieve samenleving zijn waarin álle mensen, jong en oud, met of zonder beperking, en onafhankelijk van culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, geaardheid en talenten, meetellen en mee kunnen doen." 

GroenLinks vindt het belangrijk om ook vorm en inhoud aan deze woorden te geven en dit permanent zichtbaar te maken in de samenleving. Er zijn gemeenten die daarvoor bijvoorbeeld een regenboog zebrapad aanleggen. 

"Wij kiezen voor het zichtbaar maken van inclusie en diversiteit in het politieke, culturele en maatschappelijke hart van onze gemeente. Dus kiezen we voor het Meerpaalplein. Voor een fontein die prachtig verbeeld dat de samenleving altijd in beweging en veranderlijk is. Omdat we ook permanent aan iedereen willen laten zien dat we je in Dronten ook écht de ruimte geven en je kunt en mag zijn wie je bent. Ook in onze gemeente is dat helaas nog geen vanzelfsprekendheid" stelt fractievoorzitter Paul Vermast. 

Regenboogenquête 

Het bureau gelijke behandeling Flevoland voert jaarlijks een enquête uit onder lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders (hierna als groep aangeduid als LHBT’ers) in Flevoland. Uit de Regenboogenquête 2019 (link .pdf) blijkt dat LHBT'ers in Dronten aangeven dat de acceptatie in Dronten gelijk blijft of zelfs iets afneemt. Hand in hand lopen is niet overal handig en zolang je jezelf hetero gedraagt is er niet zo veel aan de hand. Vooral zichtbaarheid en aandacht voor het onderwerp binnen Dronten wordt erg gemist. 

Fractievoorzitter Paul Vermast: "Natuurlijk moet er méér gebeuren dan alleen een fontein van vrolijke kleurtjes voorzien. Daarom ook nam GroenLinks in 2014 al het initiatief om beleid op te stellen dat specifiek aandacht heeft voor de bijzondere positie van LHBT in onze samenleving. Helaas was de gemeenteraad toen nog niet zo ver. We zien dit als een nieuwe eerste stap om de zichtbaarheid te vergroten en het onderwerp verder bespreekbaar te maken. Want een weekje per jaar een regenboogvlag voor het gemeentehuis hangen is onvoldoende. Het wordt tijd om de woorden uit de strategie sociaal domein nu echt vorm en inhoud te gaan geven."