GroenLinks komt met initiatiefvoorstel LHBT-emancipatie

Ongeveer 6% van de Nederlanders is lesbisch, homo- of biseksueel. Theoretisch komt dit neer op zo’n 2.400 mensen in de gemeente Dronten, en daar komen de transgenders nog bij. “Bij elkaar een grote groep LHBT’s die zich nog steeds niet volledig geaccepteerd voelt,” zegt GroenLinks kandidaat-raadslid Kevin Mol. De verharding van de maatschappij en het feit dat de gemeente straks verantwoordelijk wordt voor sociale domeinen waar zich veel ‘roze-specifieke’ problemen voordoen, vragen om concrete actie op korte termijn.

Homoseksualiteit is in Dronten nog nauwelijks zichtbaar. “Regelmatig komen er jongeren naar me toe die de kast niet uit durven, omdat het onbekend voor ze is,” vertelt Mol. “Ze voelen zich niet gehoord in onze gemeente, ze zien geen publieke uitingen van acceptatie en er zijn geen maatschappelijke organisaties waar ze zich mee verbonden voelen. Onbekend maakt onbemind.” Dat dit een serieus probleem is bewijzen de cijfers over psychisch welzijn. 9% van de Nederlandse homojongeren doet een serieuze zelfmoordpoging, onder transgenders is dit zelfs één op de vijf.

Door pro-actief met voorlichting en kennisdeling te starten en als gemeente het goede voorbeeld te geven, kunnen toekomstige problemen worden voorkomen. “Het feit dat de gemeente binnenkort verantwoordelijk wordt voor jeugdzorg, WMO en de participatiewet betekent dat er van de gemeente verwacht mag worden dat ze kennis heeft van de specifieke LHBT-situatie én naar de juiste partijen kan doorverwijzen indien externe hulp noodzakelijk is.”

Initiatiefvoorstel LHBT-emancipatie

Landelijke wetgeving zorgt voor nagenoeg gelijke rechten ‘aan de voorkant’, maar maatschappelijke acceptatie en emancipatie in de praktijk verminderen ‘aan de achterkant’. Dronten heeft tot op heden geen homobeleid en blijft daarmee achter op buurgemeenten. GroenLinks dient daarom een initiatiefvoorstel in waarin het college verzocht wordt om een pro-actief LHBT-emancipatiebeleid op te stellen. Dit voorstel wordt na de verkiezingen door de nieuwe gemeenteraad in behandeling genomen. Mol, zelf homo, is de tweede kandidaat voor GroenLinks: “Geef homo’s de ruimte! Jij vindt het toch ook belangrijk dat je jezelf kunt zijn?”