GroenLinks vindt het teleurstellend dat tijdens de raadsvergadering van april bleek dat geen van de andere fracties het GroenLinks-initiatiefvoorstel voor LHBT-emancipatiebeleid zou ondersteunen. “Hoe kan het dat zowel het college als veel andere partijen zeggen dat homo-emancipatie in de gemeente Dronten prima verloopt, terwijl wij vanuit verschillende hoeken signalen ontvangen dat zich problemen voordoen?” vraagt GroenLinks-gemeenteraadslid Kevin Mol zich af. “Dit lijkt echt alsof de kop in het zand wordt gestoken.”

Voorafgaand aan het indienen van het initiatiefvoorstel heeft de GroenLinks-fractie veel reacties gekregen vanuit de samenleving. “Homo’s en lesbiennes die zich onveilig voelen in onze gemeente, hun directe omgeving maar ook mensen die geen directe link hebben met LHBT’s uitten hun zorgen,” aldus Mol. Ook organisaties als het COC, Movisie en Bureau Gelijke Behandeling geven aan dat op het gebied van acceptatie nog heel veel te verbeteren is en de ernst van discriminatiemeldingen in de gemeente Dronten toeneemt. Er komen transities van drie belangrijke zorgtaken op de gemeente af. Daarvoor is kennis van specifieke LHBT-zaken essentieel. “GroenLinks vindt dat de gemeente dan ook die verantwoordelijkheid moet némen. Onbegrijpelijk dat het voorstel dan als ‘overbodig’ wordt betiteld.”

Onderwerp blijft op de agenda

GroenLinks is wel blij met het feit dat LHBT-emancipatie nu eindelijk op de politieke agenda heeft gestaan en de publieke aandacht heeft gekregen die zo hard nodig was. Voor de andere partijen bleek het voorstel een brug te ver, maar de gemeenteraad heeft wel unaniem uitgesproken dat gelijke rechten belangrijk zijn en pestgedrag in onze gemeente niet getolereerd wordt. “Het feit dat dit wordt uitgesproken, betekent voor de doelgroep al erg veel,” zegt Mol. De GroenLinks-fractie zal de vinger aan de pols houden. “We hopen dat het nieuwe college dat deze maand met frisse moed aantreedt haar verantwoordelijkheid wél neemt en de situatie van LHBT’s meeneemt in haar rapportages en beleidsvoorstellen. Indien dit niet het geval is, zorgt GroenLinks ervoor dat het onderwerp op de agenda blijft en bij collegevoorstellen waarbij dit relevant is komen we met aanvullingen en vragen.”