Nieuws

GroenLinks stelt vragen over afwijzing verzoek COA

AZC Dronten

Het college geeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geen ruimte om 300 extra opvangplekken te realiseren in het AZC Dronten. Als argumenten worden onder andere het ontbreken van een sluitende oplossing van het Rijk, een evenredige verdeling over Nederland en eerdere ingetrokken verzoeken van het COA aangehaald. Gaat bureaucratie hiermee boven onze verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging? Dat is één van de vragen die GroenLinks aan het college stelt over de afwijzing aan het adres van COA.

Lees verder

Geluk van inwoners in de begroting

Geluk van inwoners

Met een ‘Motie van geluk’ heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de kadernota 2020 gevraagd om geluk van inwoners een plek te geven in de begroting. Zo komen de mensen áchter de cijfertjes weer in beeld en doorbreken we de jacht op economische groei. ‘Meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld,’ met die woorden besloot raadslid Danieke van Baal haar betoog. Het college nam de motie over en zo wordt geluk al in de begroting van 2020 meegenomen.

Lees verder

Extra studentenhuisvesting is goede zaak

Vlag van de gemeente Dronten

GroenLinks is tevreden met het voornemen van de Aeres Hogeschool om 250 studentenkamers op het eigen terrein te gaan realiseren. Dat is een eerste goede stap om te komen tot vermindering van overlast in de wijken.

Lees verder

Journalisten moeten aangifte kunnen doen van bedreiging

Poilitie

GroenLinks dringt er, na berichtgeving in de Volkskrant, op aan dat journalisten die tijdens hun werk worden bedreigd daarvan aangifte kunnen doen bij de politie. De Volkskrant beschrijft het verhaal van vier journalisten van Omroep Flevoland die na bedreiging bij de politie enkel een ‘melding’ konden doen. Wij willen weten of burgemeester Bakker deze geluiden herkent en of ze bereid is bij de politie er op aan te dringen aangifte altijd mogelijk te maken. 

Lees verder

Zonder echte varianten geen steun voor krediet verbouw

Het gemeentehuis van Dronten is toe aan een verbouwing. Een duurzame renovatie, een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst, daar kon GroenLinks zich in november 2018 al in vinden. Maar zonder echte uitvoeringsvarianten te hebben gezien kan GroenLinks geen steun geven aan het gevraagde investeringskrediet voor deze verbouwing.

Lees verder