Na de verbouwing van het gemeentehuis is er minder ruimte om kunst op te slaan. Daarom heeft het college besloten een deel van de collectie van de hand te doen.  

Waarde bepaling 

Omdat op een verstandige wijze te doen heeft het college daarvoor een deskundig bureau ingeschakeld die een beoordeling op artistieke en museale waarde voor de collectie heeft bepaald. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt welke werken worden behouden en welke werken worden weg gedaan. 

Op voorstel van GroenLinks, gestunt door D66, ChristenUnie en CDA, wordt er nog een extra sociaal-culturele toetst gedaan. Dan hebben we het niet over de artistieke en  museale waarde, maar om culturele waarde. Iets kan typisch Drontens zijn, of typisch voor de tijd waarin onze gemeente ontstond, of als object bijzonder voor onze geschiedenis. Dan kan het, ook zonder museale of artistieke waarde, toch het bewaren waard zijn. 

Dronten is niet gemiddeld 

Het college heeft een extern onderzoek laten doen en gehandeld volgens de landelijke richtlijnen voor kunst. Dat is natuurlijk uitstekend! We hadden ook niet anders verwacht. Maar voor de meeste Flevolandse gemeente geldt de bijzondere omstandigheid dat we zó jong zijn dat we onze ontstaansgeschiedenis nog kunnen aanraken. Waar in de rest van het land gemeenten soms honderden jaren oud zijn hebben we hier nog weinig historie. Daarom is het van belang daar ook door die sociaal-culturele bril naar te kijken. 

Drontense kunst in het Stedelijk 

De collega’s van de VVD waren uiteindelijk tegen het voorstel, dat ondanks dat werd aangenomen door de raad. Want de kunst wordt niet weg gegooid (wat ook niemand beweerd) en zelfs het Stedelijk museum zou interesse kunnen hebben. 

Als GroenLinks vinden we ook niet dat alles persé bewaard moet blijven. In onze eerste vragen wilde we al dat kunst naar lokale instellingen gaat. Maar juist als zelfs musea je kunst willen hebben moet je dus heel goed nadenken wat je doet. Want ‘Drontense kunst’ in het Stedelijk mag dat ‘heel gaaf’ zijn volgens de VVD; ook hier geldt eens gegeven blijft gegeven. 

 

Daarom zijn we blij dat er nog een tweede keer naar gekeken gaat worden!