Wethouder Siepel gaf aan bij de behandeling van het voorstel dat een nulmeting geen zin heeft omdat het niet eenduidig te meten is en dat je er ook niets aan hebt als instrument voor handhaving. Dat waren voor ons zwaarwegende argumenten om tegen een motie te stemmen die opriep tot een nulmeting. 

Dode mus

voor GroenLinks is het belangrijk dat je dingen doet waar je ook iets mee kunt. Als dat bij een nulmeting niet heb geval is moet je oppassen geen verkeerde verwachtingen te wekken die later niet kunnen worden waargemaakt. We willen Swifterbant niet bij maken met een dode mus. 

Meerwaarde voor inwoners 

De gemeente denkt nu dat een nulmeting meerwaarde kan hebben voor inwoners omdat het voorziet in een behoefte. Het verrast ons dat de wethouder deze meerwaarde vorige maand nog niet inzag. Maar de wethouder had al toegezegd die nulmeting wel te willen doen als uit goed onderzoek blijkt dat het wel helpt om onrust weg te nemen en tot antwoorden te komen waar we wat aan hebben. Kennelijk is dat nu naar voren gekomen en daar zijn we dan blij om! 

Handhaven op overlast

Voor GroenLinks is het belangrijk dat er goede handhavingsinstrumenten worden gemaakt waarbij de gemeente kan ingrijpen als er overlast is. Daarmee geven we de inwoners de zekerheid dat er ook daadwerkelijk daadwerkelijk kan worden opgetreden. 

OVERLAST VOORKOMEN 

Toen het regionaal windplan werd vastgesteld tussen 2012 en 2016 hebben we dat als GroenLinks met frisse tegenzin gedaan. Want wat ons betreft kwamen de molens veel te dicht op de dorpen en Ketelhaven. Ook waren wij niet blij dat het ‘open gebied’ tussen Dronten en de Ketelmeerdijk zal worden volgebouwd. In het beleid tot dan toe werd dit bewust open gehouden als Flevolandse ruimtelijke kwaliteit. 

BUSINESSPLAN WAS LEIDEND 

Tijdens de besluitvorming tussen 2012 - 2016 was  vooral het geld dat moet worden verdiend leidend. Er konden nog net een paar molens uit het Swifterbos naar de andere kant van de sloot worden verplaatst in de plannen, maar minder molens kreeg geen steun van de raad.