GroenLinks heeft ingestemd met het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om 35.000 euro uit te trekken voor nieuw windmolenbeleid. Dit omdat het college op ons verzoek duidelijk maakte dat nieuw windmolen beleid noodzakelijk is om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Lees hieronder onze inbreng.

 

Voorzitter,

Als relatieve buitenstaander jou je misschien denken dat GroenLinks bij windmolenbeleid meteen zou staan te juichen. Toch is dat in dit geval niet meteen zo omdat de GroenLinks fractie niet helemaal overtuigd is van de nut en noodzaak.

Dat heeft onder andere te maken de argumentatie. Want in uw voorstel benoemd u de ambtelijke capaciteit als de problematiek die opgelost dient te worden. Dat kan toch niet waar zijn? Er is toch wel een oorzaak, een probleem in het bestaande windmolenbeleid dat u wilt oplossen? Want dat het bestaande beleid ruim 14 jaar oud is lijkt GroenLinks onvoldoende reden om maar nieuw beleid te gaan maken, zeker in tijden van bezuiniging.

Daarnaast meldt u in het besluit dat u geld onttrekt aan de Algemene Reserve Vrij aanwendbaar, ondanks dat het feit dat er terughoudend dient te worden omgegaan met de aanwending van voorgenoemde reserve. Wat is dat nou voor een besluit? We besluiten iets te doen hoewel we er eigenlijk terughoudend mee willen omgaan? Welke uitwerking zou dat besluit nou hebben?

GroenLinks vindt het voorstel inhoudelijk erg zwak. Want u hangt ook een cirkelredenering op waarmee we de gelden die we nu gaan inzetten voor nieuw beleid zouden gaan terugverdienen. U redeneert als iemand die in de uitverkoop iets koopt wat hij eigenlijk niet nodig heeft, maar misschien wel handig lijkt. Omdat er nu een forse korting gegeven wordt denkt hij geld te besparen, maar eigenlijk geeft hij geld uit dat hij niet van plan was om uit te geven.

Dat er door het innen van leges meer geld binnenkomt  zal best wel zo zijn. Maar dat is zonder nieuw beleid natuurlijk ook zo en dan was er dus 35.000 euro aan leges meer binnen gekomen.

Eigenlijk is GroenLinks best tevreden met het huidige windmolenbeleid. Onze voorgangers in het gemeentebestuur van Dronten hebben 14 jaar geleden er zeer verstandig aan gedaan vroegtijdig beleid te ontwikkelen op windmolens en het resultaat daarvan is goed te zien. Ons beleid wordt vaak aangehaald als een van de beste voorbeelden van gemeentelijk windmolenbeleid. Een compliment aan onze voorgangers in dezen is dan ook op zijn plaats.

Dat wat voldoet hoef je niet aan te passen lijkt GroenLinks. Dus wil ik het college verzoeken nog eens duidelijk uit te leggen wat er in het huidige windmolenbeleid ontbreekt waardoor u toekomstige ontwikkelingen zoals u deze beschrijft niet mogelijk kan maken. Waarom hebben we een nieuw beleid nodig en waarom kunnen we dat niet met eigen mensen opvangen? We moeten nu maar aannemen dat dit geval is. Maar GroenLinks kan er in de argumenten van uw voorstel de antwoorden niet voor vinden.

Tot zover in de eerste termijn voorzitter.