Overlast voorkomen 

Toen het regionaal windplan werd vastgesteld tussen 2012 en 2016 hebben we dat als GroenLinks met frisse tegenzin gedaan. Want wat ons betreft kwamen de molens veel te dicht op de dorpen en Ketelhaven. Ook waren wij niet blij dat het ‘open gebied’ tussen Dronten en de Ketelmeerdijk zal worden volgebouwd. In het beleid tot dan toe werd dit bewust open gehouden als Flevolandse ruimtelijke kwaliteit. 

Businessplan was leidend 

Tijdens de besluitvorming tussen 2012 - 2016 was  vooral het geld dat moet worden verdiend leidend. Er konden nog net een paar molens uit het Swifterbos naar de andere kant van de sloot worden verplaatst in de plannen, maar minder molens kreeg geen steun van de raad. 

Handhaven op overlast 

Voor GroenLinks is het belangrijk dat er goede handhavingsinstrumenten worden gemaakt waarbij de gemeente kan ingrijpen als er overlast is. Daarmee geven we de inwoners de zekerheid dat er ook daadwerkelijk daadwerkelijk kan worden opgetreden. 

Je moet weten wat je wilt meten 

Als je een nulmeting wilt doen, moet je goed weten wat je dan gaat meten. Uit het webinar van de gemeente blijkt dat dit niet zo eenduidig is. Gewoonweg geluid meten levert geen informatie op waarmee je ook iets kunt. 

Dode mus 

GroenLinks snapt de zorgen die inwoners hebben. Die zorgen hebben we ook, want die waren er juist de reden voor dat we in rond de vaststelling in 2016 pleitten voor minder molens. 

Nu een nulmeting afdwingen klinkt misschien goed in de richting van bezorgde inwoners. Maar die worden hiermee niets geholpen omdat je niets aan die gegevens heb omdat je er straks niets mee kunt. 

Als GroenLinks zijn we er niet voor om zinloze dingen te doen. Voor ons is de toezegging van het college, dat daar goed naar gekeken wordt, voldoende. Juist ook omdat de wethouder aangeeft die nulmeting wel te willen doen als uit goed onderzoek blijkt dat het wel helpt om onrust weg te nemen en tot antwoorden te komen waar we wat aan hebben. Maar dan moet je wel weten wat je doet.