Dat kan de gemeente alleen sámen met burgers, instellingen en ondernemers realiseren. In vergelijking met de drie decentralisaties in de sociaal domein is het een veel grotere en nog complexere operatie om alle huishoudens in Nederland af te koppelen van het aardgasnet. De overgang naar van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie heeft namelijk grote gevolgen voor de leefomgeving van mensen.

Het ruime buitengebied van Dronten is prima geschikt voor plaatsing van windmolens en zonneparken, mits deze goed inpasbaar zijn in het landschap. Windmolens die relatief schone energie leveren en vaak ook nog een welkome bron van inkomsten zijn. De wind waait voor iedereen. Misschien wel eens te sterk voor de fietser op een eenzame buitenweg, maar het waait. We willen dan ook dat de hele omgeving deel kan nemen in de windmolenprojecten, zodat iedereen kan investeren en profiteren.

De gemeente neemt regie over dit proces en maakt de overgang naar duurzame energie onderdeel van omgevingsplannen. Bovendien wordt dit zoveel mogelijk geïntegreerd en gecombineerd met andere maatschappelijke opgaven en werken we zoveel mogelijk samen met regiogemeenten. Dat is effectiever en goedkoper, bijvoorbeeld als het gaat om gezamenlijk inkoopbeleid of het benutten van elkaars deskundigheid. De gemeente ziet toe op de naleving van afgegeven milieuvergunningen, de energieprestaties van nieuwe gebouwen, en ook op de wettelijke regel dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar moeten nemen.

GroenLinks zet in op geluk door:

 • de ambitie van ‘energieleverende’ gemeente 
 • een 100% overgang van fossiele - naar duurzame energiebronnen  
 • ruimte voor inbreng en alternatieven vanuit burgers en lokale initiatieven bij deze overgang 
 • een wethouder voor klimaatzaken, die met gebiedspartners tempo kan maken 
 • samenwerking met regiogemeenten  
 • verzet tegen boren naar schaliegas of opslag van kernafval in de diepere kleilagen 
 • een gemeentelijke organisatie die waar mogelijk energie bespaart en duurzaam inkoopt 
 • kansen voor iedereen om te investeren in windmolens
 • het zorgvuldig plaatsen van windmolens om het fantastische Flevolandse landschap te behouden 
 • zonnepanelen op alle daken van openbare gebouwen, zoals gemeentehuis, scholen en sporthallen, de Meerpaal en kerken 
 • het zelf opwekken van energie door evenementen als Lowlands, Defqon en de Opwekking