Bij alle nieuwbouw in Dronten gaan we rekening houden met duurzaamheid. We gaan uit van circulair bouwen, waarbij we zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen door hergebruik van materialen.

We plaatsen zonnepanelen, laten een gasaansluiting weg en zoeken naar alternatieve energiebronnen. Maar hoe groen die zonnewindenergie ook is, je moet er toch zuinig mee zijn. Al is het alleen maar vanwege je eigen energierekening. Gebouwen zijn tegenwoordig uitstekend te isoleren en dat moet dan ook vooral gaan gebeuren. Hierbij hebben we speciale aandacht voor bestaande bouw.

De gemeente stelt de eerste wijkuitvoeringsplannen op en neemt de regie in het verduurzamen van de bestaande woningen zodat ze uiteindelijk van het aardgas af kunnen. Hierbij werk de gemeente nauw samen met de woningcorporaties en de netbeheerder. 

Voor particuliere woningeigenaren worden totaalconcepten voor verduurzaming van hun woning ontwikkeld door (zoveel als mogelijk) Flevolandse bedrijven in samenwerking met het energieloket.

Energiearmoede

Zo willen we ambitie brengen in de energietransitie, zonder de betaalbaarheid ervan voor inwoners uit het oog te verliezen. Juist de mensen die moeite hebben hun gasrekening te betalen moeten we als eerste door de transitie helpen. 

Hier past geen afwachtende houding. Hier past een actief beleid: de buurt in, in gesprek met mensen en samen de ideeën, mogelijkheden en alternatieven onderzoeken. Hier past een uitgestoken hand van de overheid om energiearmoede te voorkomen. Ook financieel.

GroenLinks zet in op geluk door: 

  • nieuwe wijken circulair en gasloos te bouwen
  • In te zetten op isolatie van bestaande gebouwen
  • Regie te nemen op wijkuitvoeringsplannen
  • Particuliere woningeigenaren een totaal pakket te bieden
  • Financieel te ondersteunen waar dat nodig is
  • Energiearmoede te voorkomen en bestrijden