Inwoners betrekken is niet alleen belangrijk om draagvlak te creëren. Er zijn genoeg inwoners met goede ideeën, die graag een bijdrage willen leveren. Oók als het om visievorming gaat. De visie moet er eind 2021 liggen. Daarna gaat de gemeente aan de slag met de wijk uitvoeringsplannen. Dan komt het écht dichtbij: werkzaamheden in de wijk, werkzaamheden in huis. We moeten anders gaan koken en anders verwarmen. En waarschijnlijk zal dat allemaal niet gratis zijn. Wethouder van Amerongen heeft op vragen van GroenLinks toegezegd dat participatie op dat moment naar het hoogste niveau getild wordt. Wijk en gemeente bepalen dan sámen wat de beste oplossing is en ontwikkelen samen een plan.

GroenLinks diende de motie ‘Participatie Transitievisie Warmte’ samen met CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en Leefbaar Dronten in en deze werd overgenomen door het college.