Laat duidelijk zijn: het verhogen of invoeren van belastingen is ook geen hobby van GroenLinks. Maar we zijn wel realistisch. De dingen die we doen, moeten we wel kunnen betalen. En precies daar zit het probleem bij de VVD. 

Schadelijk populisme 

De VVD doet al jaren voorstellen om de belasting minder hard te laten stijgen. Dit jaar is de gemeenteraad daar gelukkig niet in meegegaan. Maar over de jaren 2019 en 2020 was dat wel het geval. Als GroenLinks hebben we laten uitrekenen wat het effect daarvan was op de begroting van volgend jaar. 

Want het klinkt voor de meeste mensen natuurlijk als een goed idee. Wie wil er niet minder belasting betalen?! Wij vinden dat natuurlijk ook fijn. Het doet het bovenal ook lekker in de lokale en sociale media natuurlijk. 

Maar... het betekent ook dat we als gemeente minder geld binnen krijgen: € 277.413,- in 2021 om precies te zijn. En dat bedrag wordt ieder jaar groter omdat het niet meegroeit met de indexatie. Dat is al een probleem, maar het probleem is groter dan dat alleen. 

Hondenbelasting 

Op voorstel van de VVD is per 2019 ook de hondenbelasting afgeschaft. Want de VVD was van mening dat het een onaardige belasting was. 

GroenLinks vindt de hondenbelasting ook een onsympathieke belasting. Wat ons betreft wordt dat belastingrecht landelijk zo snel mogelijk afgeschaft. Maar dat betekent wel dat daar andere inkomsten tegenover moeten staan. 

Maar deze ongedekte keuze van de VVD schiet voor komend jaar nog eens een gat van € 291.973,- in onze begroting. 

Financiële degelijkheid 

Bij elkaar opgeteld kosten deze cadeautjes ons volgend jaar (afgerond) €570.000 euro. 

Dit jaar deed de VVD weer een poging. Maar de rest van de raad gaat er niet (meer) in mee. In plaats van de voorgestelde 4,4% wilde de partij de verhoging beperken tot 2,2%. Want het klinkt natuurlijk leuk. En het levert onze inwoners over heel volgend jaar een voordeel van € 12,50 op. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. 

Maar als gemeente kunnen we het niet betalen. Want los van de financiële gevolgen van Covid-19 weten we al dat we voor de begroting 2022 een bezuinigingsopgave hebben van 1,5 miljoen euro. 

Hoe we dat gaan doen zal komend voorjaar blijken. Maar door de VVD voorstellen is dit probleem een derde groter geworden.

Uitgeputte reserves 

De VVD ging de laatste gemeenteraadsverkiezingen in met ‘degelijk financieel beleid’ als belangrijk punt. Maar sinds de partij de grootste werd in Dronten zien we een totaal ander beeld. 

Op dit moment is er nog een reserve van 21,9 miljoen, maar daarmee schuren we wel aan tegen de ondergrens van de reserves die we in kas moeten hebben om ongelukken te kunnen afdekken. Werd de financiële positie van Dronten aan het begin van deze periode nog omschreven als ‘excellent’, nu is deze gelukkig nog ‘goed’. Maar het is slechts een kleine stap naar ‘zorgelijk’.  

GroenLinks staat voor degelijke financiën 

We willen de belastingdruk zo laag mogelijk houden, maar we moeten met elkaar wel de dingen blijven betalen die we belangrijk vinden. Dat moet zo efficiënt mogelijk, maar als het niet anders kan hoort belastingverhoging daar gewoon bij.

Belastinggeld is van ons allemaal, dus daar moet je zuinig en verantwoord mee omgaan. Maar geld is niet het belangrijkste. Het gaat er om wat je er mee doet en wat dit voor de samenleving oplevert. Sommige dingen zijn zo belangrijk dat ze geld mogen kosten.

Voor ons is belasting verlaging een goede optie als het mogelijk is. Maar in tegenstelling tot de VVD geen doel. Ons doel is de samenleving van Dronten socialer, groener, inclusiever en gelukkiger maken. Daarvoor doen we dingen die geld kosten. Geld dat we daarvoor samen bij elkaar brengen via belastingen. 

Techniek 

De VVD maakt de laatste jaren in de gemeenteraad een groot punt van de jaarlijkse indexatie. Dat is een percentage waarmee alle vaste kosten worden verhoogd op basis van de verwachtte inflatie. Alleen valt de door het CPB voorspelde inflatie al verschillende jaren lager uit dan de werkelijke inflatie die het CBS achteraf vaststelt. Dat is een probleem. Want de werkelijke kosten lopen dus harder op dan gedacht. En dus ook harder dan via de inflatie correctie wordt gecompenseerd. Dat betekent in gewoon Nederlands dat we geld tekortkomen. 

Zo’n indexatie is ook niet bijzonder. Andere gemeenten en organisaties waarmee we samenwerken doen dat ook. Sterker nog, voor 2021 houden we er in de begroting rekening mee dat de indexatie door anderen voor 1,6 miljoen euro een beslag zal doen op onze begroting. Daar niet op anticiperen om de belastingbetaler in Dronten €12,50 voordeel te geven voor heel volgend jaar vinden wij onverantwoord.