Het gemeentehuis van Dronten is toe aan een verbouwing. Een duurzame renovatie, een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst, daar kon GroenLinks zich in november 2018 al in vinden. Maar zonder echte uitvoeringsvarianten te hebben gezien kan GroenLinks geen steun geven aan het gevraagde investeringskrediet voor deze verbouwing.

GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering samen met PvdA, D66, SP en CDA het college nog één keer opgeroepen om onafhankelijk onderzoek naar alternatieven te laten doen. Deze oproep vond helaas geen gehoor. Waarom het college en de coalitiepartijen niet nog twee maanden de tijd willen nemen om een variant te vinden waar brede steun voor is, is GroenLinks een raadsel.

Unaniem in november

In november 2018 lag het voorstel om het gemeentehuis te gaan verbouwen voor het eerst voor. Ook toen waren de coalitiepartijen zonder meer bereid in te stemmen. GroenLinks had toen niet alleen moeite met het enorme investeringsbedrag, maar ook met het gelopen proces zonder keuzes en alternatieven. In een tussenvoorstel, als laatste strohalm, stelde GroenLinks voor om in te stemmen met de verbouw maar het budget nog niet vrij te geven… om in een later stadium alsnog te kunnen besluiten over verschillende uitvoeringsvarianten. Met substantiële financiële keuzes. Zonder dat voorstel én een wethouder die het niet zag zitten om de verbouw er met een krappe meerderheid door te drukken had de gemeenteraad deze maand überhaupt niet meer over de verbouwing gesproken. Unaniem schaarde de raad zich toen achter het voorstel van GroenLinks om te zoeken naar alternatieven en achter een wethouder die niet wilde dat zo’n belangrijk besluit met zo’n krappe meerderheid werd genomen.

Plussen en minnen

Die uitvoeringsvarianten met substantiële financiële keuzes werden gepresenteerd in de vorm van een lijst met bezuinigingsmogelijkheden. GroenLinks had daar meer van verwacht en was daar niet de enige in. Verder dan wat plussen en minnen in de bestaande plannen is het niet gekomen. Het grote geld moest bij duurzaamheid vandaan komen. Daar is GroenLinks uiteraard niet voor. Dus de oproep van de oppositie luidde: laat een externe deskundige inzichtelijk maken welke ambities nog haalbaar zijn bij een totaal renovatiebudget van respectievelijk 18, 15 en 12 miljoen, uitgaande van een zo duurzaam mogelijke verbouw.

Verbouw vs nieuwbouw

GroenLinks is in principe voor verbouw van dit gemeentehuis op deze locatie. En hoewel verbouw de voorkeur heeft lijkt het GroenLinks heel logisch om bij een onafhankelijke rekensom ook nieuwbouw door te rekenen. Zeker omdat de rekensom die er nu ligt simpelweg niet overtuigt. Zo kunnen alle partijen er zeker van zijn dat ze een goed besluit nemen en dat ook verantwoorden.

Krappe meerderheid

Zonder echte varianten zet GroenLinks geen handtekening onder het gevraagde investeringskrediet. Er zijn goede varianten nodig om een goede afweging te kunnen maken. Dat vindt GroenLinks, dat vindt de gehele oppositie. Jammer dat het college op dit dossier niet heeft laten zien dat ze nieuwe verbindingen, zowel politiek als met onze inwoners, serieus neemt. Niet heeft laten zien dat het coalitieprogramma meer is dan wat mooie woorden op papier. En niet heeft laten zien dat grote investeringen zorgvuldig worden afgewogen.

De coalitiepartijen stemden uiteindelijk met een krappe meerderheid in met het krediet van ruim 20 miljoen.