Vertrouwensvraag ligt op tafel 

"Mag ik er op vertrouwen dat de informatie die ik als raadslid bij besluitvorming voorgelegd krijg volledig, accuraat en tijdig is?" vroeg fractievoorzitter Paul Vermast zich af tijdens het debat. 

Financieel geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Maar het geeft natuurlijk wel een indicatie. 

De resultaten zijn niet zo mooi in het ruimtelijk domein. Gedoe met grote gevolgen bij het beleid voor huisvesting studenten en arbeidsmigranten, gedoe bij de Tarpan weg, gedoe met de beleidsregel tweede woningen, gedoe bij Nieuwe Natuur. Maar ook ook over vergunningverlening en handhaving zijn zorgen. Want hoe kan in een politiek gevoelig proces als Swifterbant-Zuid een vergunningaanvraag worden gemist en deze informatie zo laat pas het college bereiken? En dan hebben we het nog niet over het gedoe rond ‘oneigenlijk grondgebruik’. 

Grote projecten

Heb ik het vertrouwen dat we de uitdagingen waarvoor we staan de komende jaren staan ook aankunnen? Druk vanuit het Rijk voor een forse woningbouwopgave, een geheel nieuwe stelselwijziging in de ruimtelijke wetgeving door de Omgevingswet, het opstellen van een integrale visie op de leefomgeving. 

Het kan niet zo zijn dat we als raadsleden bij voorstellen moet nagaan of de informatie wel juist is of dat alles in beeld is gebracht. We moeten de tijd hebben om alle belangen goed tegen elkaar te kunnen afwegen, zonder druk van een fatale datum waarvoor we als raad besloten moeten hebben. 

Afweging

Het is onze rol als gemeenteraad om een belangenafweging te maken waarbij alles in beeld moet zijn. Van grondwaterpompen tot recent verleende vergunning. Zodat wij als raad op een integere manier een moreel juist besluit kunnen nemen waarin alle rechten, alle belangen en alle wensen van de samenleving tegen elkaar worden afgewogen. 

Niet goed gegaan

GroenLinks moet vaststellen dat dit bij dit dossier niet goed is gegaan. Want de raad is de kans ontnomen om een oordeel te geven. Laat staan een weloverwogen oordeel. 

De voornaamste oorzaak was dat ‘wij als gemeente’ niet alles in beeld hadden. Niet alle informatie op tafel hadden. Dus konden we als raad geen integer besluit nemen. De wethouder gaf dat zojuist ook al aan. 

Dat het college dat heeft ingezien en de politieke moed had daaraan de consequentie te verbinden het voorstel in te trekken vindt GroenLinks nog steeds te prijzen. 

Maar daarmee is de vertrouwensvraag niet van tafel. Daarvoor is het probleem te structureel. Want de problemen in het ruimtelijk domein speelden al onder wethouder Engelvaart. En onder Verlaan, Oosterveld en nu dan Siepel. 

Positie college

Als GroenLinks hebben we dan ook niet de behoefte om de politiek verantwoordelijk wethouder of het college een spreekwoordelijke duw te geven. Want de vraag is of dat iets oplost. 

Wethouder Siepel was afgelopen dinsdag open en kwetsbaar in zijn erkenning dat ook hij werd verrast. Meer dan één keer in dit dossier. En het was hem aan te zien dat het was met hem deed. 

Pijnlijk

Als GroenLinks keuren we de gang van zaken af. Het is pijnlijk. Eerst en vooral voor Swifterbant, voor alle direct belanghebbenden, voor het college en ook voor ons als raad. 

GroenLinks wil samen met het college optrekken om snel een zeer noodzakelijk verbeterplan te maken. Natuurlijk ieder vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben. Als raad gaan we niet over de uitvoering in de ambtelijke organisatie. 

Maar we willen wel samen met het college optrekken. Over de schouder meekijken. Meedenken en steunen waar nuttig en nodig. 

Want zoals het nu gaat. Dat kan zo niet langer.