‘We hebben in het speelruimteplan met elkaar afgesproken dat we onze kinderen meer ruimte gunnen om de natuur te ontdekken… op de schoolpleinen ligt een fantastische kans,’ zei raadslid Danieke van Baal in haar betoog. Een groen schoolplein is meer dan een leuk ingerichte pauzeplek. Buitenlessen zijn waardevol en de tijd op het schoolplein verbetert leerprestaties. Kinderen komen meer in contact met natuur. Een groen schoolplein is bovendien niet alleen goed voor kinderen, maar ook voor planten en dieren. Het betekent een boost voor de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Schoolpleinen worden langzaam klimaatbestendig met meer natuurlijke schaduw en meer waterdoorlatende ondergrond.

Subsidie

De bijdrage is bedoeld voor scholen die een start willen maken met het vergroenen van het schoolplein. Maar óók voor scholen die bestaande groene elementen willen doorontwikkelen. De subsidie dekt bij deze initiatieven maximaal 75% van de kosten. De school moet zelf zorgen voor minimaal 25% financiering. GroenLinks vindt het belangrijk dat de scholen op voorhand aangeven hoe het groene schoolplein een verbetering is voor planten en dieren, hoe het gebruikt wordt om buitenlessen te geven en hoe ze het groene schoolplein gaan beheren.