De algemene ledenvergadering van GroenLinks heeft Simon Miske verkozen tot de nieuwe bestuursvoorzitter. In dezefde vergadering werd ook Sjoerd Feenstra benoemd tot algemeen bestuurslid. 

Simon Miske is geen onbekende in GroenLinks. Van  2011 tot 2019 was hij voorzitter van de fractie van GroenLinks in de provinciale staten van Flevoland. Het bestuur bestaat nu naast de nieuw verkozen leden uit Leo Broekhuis als secretaris en Anna van den Enden als penningmeester. 

Groei aantal leden

Het nieuwe bestuur gaat zich inzetten voor groei van het aantal leden  van GroenLinks in Dronten, zodat het realiseren van de sociale en groene idealen nog verder plaats kan vinden. De ambitie van GroenLinks is om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders.