GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van de truc die 'Windplan Groen' uithaalt om de stikstof uitstoot voor de bouw van het windpark te compenseren. Tijdelijk 20.000 eenden gaan houden om straks te zeggen dat je uitstoot compenseert is in onze ogen de wereld op zijn kop. 

Windplan Groen (WKG) heeft net al alle andere bouwplannen in Nederland op dit moment last van de stikstofproblematiek. Om het project niet in gevaar te brengen heeft WKG twee pluimveehouderijen uitgekocht zodat de stikstofrechtenrechten van deze veehouderijen kunnen worden ingetrokken als compensatie. Dat is in onze ogen een prima plan. Het levert minder dieren en minder uitstoot op en maakt de bouw van windmolens mogelijk. 

Maar inmiddels blijkt dat deze bedrijven al geen veehouderijtak meer actief in gebruik hadden. De rechten waren daarmee niet vervallen, maar er werd ook geen gebruik meer van gemaakt. Om toch zeker te zijn dat het telt als comenspatie heeft WKG nu 20.000 eenden in deze stallen ondergebracht en deze veehouderijtak feitelijk opnieuw opgestart om deze straks als comensatie te kunnen beëindigen. 

Juridische werkelijkheid 

Hoewel dat juridisch vast allemaal in orde is en zal kloppen, deugt het natuurlijk niet. Want er gaat nu extra stikstof uitgestoten gaan worden om diezelfde uitstoor straks als compensatie te kunnen opvoeren. Voor het milieu is er op die manier geen enkele reële winst behaald. Sterker nog: ten opzichte van de bestaande situatie is het een achteruitgang omdat er extra uitstook bij komt. 

Geen rol gemeente 

Navraag bij het college leert on dat de gemeente Dronten hier niet veel aan kan doen. De provincie is bevoegd gezag voor de milieuvergunningen. Daarmee is ook overleg geweest. 

We hebben contact met onze collega's in Provinciale Staten van Flevoland en de Tweede Kamer over dit onderwerp. Want voor ons is één ding heel duidelijk: dit kan niet de bedoeling zijn.