VOORSTEL AANGENOMEN

De gemeenteraad besluit deze week over de verantwoording van de renovatie van het gemeentehuis. Dat project bleef binnen het budget en daardoor is er ruim een half miljoen euro 'overgebleven'. Het college stelt impliciet voor dat geld weer in de algemene pot terug te doen. 

MFC Swifterbant 

Afgelopen week bleek dat het MFC in Swifterbant opnieuw vertraging gaat oplopen omdat de bouwkosten aanzienlijk zijn gestegen en er nu onvoldoende budget beschikbaar is. 

Over het MFC wordt al bijna 15 jaar gepraat en Swifterbant zit met smart op deze voorziening én de zeer noodzakelijke ouderenhuisvesting te wachten. Wat GroenLinks betreft heeft dit al veel te lang geduurd en is verder uitstel zeer onwenselijk. 

Investeren in Swifterbant 

In Biddinghuizen is het MFC2 recent geopend. Daarmee is het dorp op dat punt klaar voor de toekomst. Het Huis van de Gemeente Dronten opende in maart na een grondige verbouwing. Het is nu zaak om ook in Swifterbant te gaan investeren. Juist ook omdat het dorp hierop al zo lang wacht en er al vaak beloften zijn gedaan. 

GroenLinks hoopt dat het overschot van het gemeentehuis een eerste stap kan zijn om het financiële gat bij het MFC Swifterbant te vullen zodat deze belofte aan Swifterbant eindelijk kan worden waargemaakt. 

UPDATE 

We hebben ons voorstel ingediend samen met Leefbaar Dronten, CDA en VVD. Het voorstel kreeg bij de stemming unaniem steun van de gehele gemeenteraad. Daarmee is dit budget definitief beschikbaar om het financiële te helpen oplossen. 

Het probleem is daarmee nog niet van tafel. Maar naar wij hopen wel een stuk kleiner geworden, en dat is wat telt!