De GroenLinks-fractie is diep teleurgesteld dat de geplande, en reeds jaren lang beloofde, nieuwbouw voor een MFC in Swifterbant niet door zal gaan. Er moet met spoed een plan B worden opgesteld. 

Hoewel de nieuwbouw voor het MFC nu afketst, zal de bouw van seniorenwoningen onder regie van de gemeente wel doorgang kunnen vinden. Voor ons was dit een speerpunt deze raadsperiode. We zijn blij dat deze voorziening toch kan worden gerealiseerd. Zeker omdat de wens daarvoor vanuit Swifterbant heel groot is. 

Hogere bouwkosten 

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat de nieuwbouw van het MFC via een openbare aanbesteding moest verlopen. Het college wilde de opdracht onderhands gunnen aan Bramer. Maar de raad koos voor een transparante procedure. Ook wij hebben daarmee ingestemd. 

In nieuwe doorrekeningen blijken de kosten veel hoger uit te vallen. Ook waren er nog een aantal zaken niet in de berekeningen van vorig jaar meegenomen. Dat leverde een extra kostenpost van 100.000 euro op. 

Berekeningen laten zien dat, ook als de bouw aan Bramer was gegund, de kosten veel hoger zouden zijn uitgevallen en nieuwbouw evenmin had kunnen plaatsvinden. 

Haast maken

De komende periode zal het college met haar partners binnen het project kijken naar een mogelijke renovatie. In de gerenoveerde Hoeksteen zouden dan alsnog alle functies van het MFC moeten worden ondergebracht in één gebouw. Wij willen dat er grote haast wordt gemaakt zo'n 'Plan B' te kunnen realiseren.