Positie van de gemeenteraad 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en wordt, in ambtelijk jargon, een 'zelfstandig bestuursorgaan' genoemd. Dat betekent dat de gemeenteraad 'los staat' van de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Daarom hebben we als raad een eigen 'griffie' met medewerkers van de gemeenteraad. De gemeenteraad is collectief werkgever van de griffie. Al is dat in de praktijk ondergebracht bij een werkgeverscommissie. 

Inzicht in de kosten 

Hoewel alle kosten van de gemeenteraad natuurlijk in de gemeentebegroting staan is dat niet eenvoudig te vinden. Daarmee heeft de raad ook geen inzicht in de eigen kosten. Dat is belangrijk omdat daarmee helder wordt wat onze democratie kost en we ook kunnen vergelijken hoe wij dit doen ten opzichte van andere gemeenteraden van dezelfde omvang. 

Ook maakt het meer inzichtelijk dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de Rekenkamer en de accountant die de gemeentebegroting controleert. Want dit alles hoort bij de controlerende taak van de gemeenteraad. 

Keuzes maken 

Bij de komende begroting kan de gemeenteraad keuzes maken. Juist ook in tijden van bezuinigingen is het goed om te bezien of de gemeenteraad zelf daaraan een bijdrage kan leveren. Of misschien niet omdat we het nu al heel goed doen. Of dat er wellicht juist extra investeringen nodig zijn om de raad het werk op de goede manier te kunnen laten doen. 

Het takenpakket van de raad is de laatste 10 jaar veel groter en flink ingewikkelder geworden. Ook staat er de komende jaren wetgeving op stapel die nóg meer verantwoordelijkheden en taken bij de gemeente onderbrengt. Dat zal van de raadsleden opnieuw andere kennis vragen waarin we moeten worden ondersteund om de goede besluiten te kunnen nemen. 

Debat 

Wat we daarin nodig hebben is bij uitstek iets waar de gemeenteraad zelf het debat over moet voeren. Zodat we daar met elkaar eens goed over nadenken en transparant naar de samenleving verantwoording kunnen afleggen aan de samenleving. Een eigen begroting is daarvoor dan ook een mooie stap!