We gaan er van uit dat mensen deugen, goede intenties en goede ideeën hebben. We maken het eenvoudig om gebruik te maken van (sociale) voorzieningen, vragen de samenleving vroeg aan tafel bij ruimtelijk en maatschappelijke ontwikkelingen en stellen altijd de mens centraal.

Van ons allemaal

De overheid is van ons allemaal, maar het is geen machine die draait wat wij als individuen vragen. GroenLinks wil een overheid die staat voor het publieke belang en de rechten van minderheden beschermt. Dat betekent dat de overheid de eindverantwoordelijkheid moet hebben voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van belangrijke algemene voorzieningen, zoals zorg, nutsbedrijven, volkshuisvesting en openbaar vervoer. Concurrentie en private initiatieven op deze terreinen zijn wenselijk om de publieke sector kostenbewust en klantgericht te laten werken, maar privatisering en verzelfstandiging mogen geen doel op zich zijn.

Inzet op idealen

GroenLinks zet zich in de gemeentepolitiek in voor haar idealen. Daarin krijgen we nooit precies wat we willen, omdat we altijd rekening moeten houden met de opvattingen en belangen van anderen. We zoeken naar compromissen om samen een stap verder te komen. Voorop staat dat het lokale bestuur toegankelijk en transparant is en met open vizier verantwoording durft af te leggen. In ons ideaal staan betrokken inwoners en een verantwoordelijke overheid samen aan de lat voor een prettige leefomgeving.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • samenwerking met inwoners,
  • organisaties en bedrijven,
  • vriendelijke dienstverlening,
  • open communicatie,
  • aandacht voor diversiteit,
  • emancipatie en discriminatie
  • maximale openbaarheid van gegevens.