Mensen geven zelf aan waar de knelpunten zitten, wat mogelijke oplossingen zijn, wat ze daar aan kunnen bijdragen en hoe ze de handen ineen kunnen slaan. Op zoek naar oplossingen, kansen, samenwerking, verbondenheid, trots en commitment voor de lange termijn. Dát is hoe GroenLinks de rol van de gemeente de komende jaren in wil vullen.

Buurt/wijkcomités krijgen wat GroenLinks betreft een eigen wijkbudget, bijvoorbeeld voor het onderhouden en schoonmaken van de eigen buurt en het verbeteren van de groenvoorzieningen. Bovendien bezoeken college en raad regelmatig de verschillende wijken om met bewoners te spreken over actuele ontwikkelingen, plannen, problemen, dilemma’s en oplossingen. Aan deze buurtschouwen wordt proactief door het wijkteam huis aan huis aandacht besteed. Andersom, houdt de gemeente regelmatig ‘open huis’. Een uitgelezen kans voor bezoekers en gemeente om met elkaar in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • een gemeente die meer en meer als facilitator optreedt 
  • samenwerking met de samenleving, samen de schouders eronder zetten 
  • het zo vroeg mogelijk bewoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij ontwikkeling van beleid en plannen 
  • een eigen wijkbudget voor buurt/wijk comités 
  • een dialoog met bewoners tijdens buurtschouwen en ‘open huis’