De gemeente communiceert open en eerlijk met haar burgers in begrijpelijk Nederlands en met veel beeldmateriaal; volgens de normen van Klare Taal.

Op de gemeentelijke website is alle actuele overheidsinformatie voor iedereen gemakkelijk te vinden; de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven wordt verbeterd.

De gemeente communiceert helder over de organisatie, onze dorpen en de recreatieve en ondernemende mogelijkheden die onze gemeente te bieden heeft.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • een adequate, vriendelijke dienstverlening aan bewoners en bedrijven 
  • ruimte voor persoonlijk contact, naast gebruik van digitale middelen 
  • open, eerlijke en beeldende communicatie in Klare Taal 
  • een heldere en toegankelijke website.