Nu het weer vroeg donker wordt is het vuurwerk dat ook nu al wordt afgestoken regelmatig te horen en te zien. In veel gevallen is dat mogelijk ook illegaal vuurwerk. Het afsteken daarvan is onveilig en verboden. Op het bezit van illegaal vuurwerk staan straffen. 

GroenLinks wil dat het vuurwerk zo veel mogelijk verdwijnt uit huizen en schuren omdat dit risico's voor mensen zelf en hun omgeving meebrengt. Zeker ook als het vuurwerk wat ouder wordt. Om die reden willen we het laagdrempelig mogelijk maken dat al het vuurwerk (straffeloos) kan worden ingeleverd zodat het op een verantwoorde manier kan worden opgeslagen en vernietigd. Dat is veiliger voor onze samenleving en beter voor natuur en (huis)dieren. 

Vuurwerkverbod 

GroenLinks werkt landelijk, samen met de PvdD aan een wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod. De invoering van een vuurwerkverbod voor particulieren is noodzakelijk om ongeregeldheden in de toekomst te voorkomen. De wet komt tegemoet aan de wens van de Nationale politie die al jaren vraagt om een totaal verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen tijdens de jaarwisseling. Naast veiligheid scheelt het jaarlijks veel vuurwerkslachtoffers en is het beter voor natuur- en milieu en het welzijn van (huis)dieren.