De partijen zoeken in de resterende tijd van deze periode, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, samen naar kansen om het beleid van de gemeente groener en socialer te maken. Het stellen van vragen aan het college, voorbereiden van moties of amendementen en het schrijven van initiatiefvoorstellen worden gezamenlijk opgepakt. Dit zorgt voor een bredere blik, een groter draagvlak en een krachtigere stem. Beide fracties, van elk twee zetels, blijven echter wel als zelfstandige fracties functioneren. Dat betekent dat ze een eigen fractieoverleg houden, zelfstandig standpunten kunnen innemen en elk met een eigen woordvoerder het debat in gaan.  

Verdere samenwerking

De besturen van beide lokale partijen zijn met elkaar in overleg over hoe de samenwerking er richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen uit zal zien. Uiteraard hebben de leden hier ook een belangrijke stem in.