Er is een grote kloof tussen jongeren en de politiek. Julian: ‘Sommige jongeren willen wel meer met de politiek te maken hebben, maar weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Gelukkig kan je als inwoner van Dronten politiek actief worden zonder zetel, en dat willen jongeren ook. Op dit moment moet je minimaal 18 jaar zijn om Burgerraadslid te worden in Dronten, dat willen we graag vanaf 16 jaar mogelijk maken.’

Aanpassing in verordening

Een burgerraadslid heeft een ondersteunende taak naar de raadsleden, maar is niet door het volk gekozen. Daarom mogen ze niet deelnemen aan de raadsvergadering. Burgerraadsleden helpen de raadsleden wel bij het voorbereiden van de raadsvergadering. Ook kunnen ze namens hun fractie deelnemen aan beeldvormende avonden en oordeelsvormende commissievergaderingen. Door een aanpassing te doen in de verordening op de raadscommissies uit 2017, kan de leeftijd van 18 naar 16 verlaagd worden.

Initiatiefvoorstel

Een initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet door het college van burgemeester en wethouders is voorbereid, maar door raadsleden zelf. Deze voorstellen worden op een later moment in de gemeenteraad besproken.