Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor volksgezondheid, veiligheid, het welbevinden van inwoners en verslavingsproblematiek. ‘We willen ons eerst een goed beeld kunnen vormen,’ legt raadslid Hans Hofmeijer – Boon uit.  ‘Als eerste zal er dus een vergadering plaatsvinden waarbij professionals, instanties maar ook inwoners aan het woord komen om de raad te informeren. Op basis daarvan komen we op een later moment tot een oordeel en een besluit.’

Een scheve situatie

GroenLinks is in principe voorstander van een coffeeshop in onze gemeente, maar vindt het belangrijk om de huidige situatie goed in kaart te hebben. Zo kan er een weloverwogen besluit genomen worden. ‘Bezit en gebruik worden nu gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Daar gaan we graag het gesprek over aan,’ geeft Hans aan. ‘Ook zien wij een coffeeshop als hét middel tegen straatdealers. Dealers die, naast softdrugs, vaak ook harddrugs aanbieden en zo de scheiding tussen die twee ‘markten’ vertroebelen.’ Verkopers van softdrugs moeten, als het aan GroenLinks ligt, een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Nog geen groot voorstander

Ook de fractie van de PvdA wil zich graag een goed beeld kunnen vormen. Sandra Nobel, raadslid van de PvdA, is nog geen groot voorstander van een coffeeshop in de gemeente Dronten, maar stelt dat het daarom juist goed is om professionals de raad over dit onderwerp te laten informeren.

Bespreking

Het onderwerp Coffeeshops wordt in de beeldvormende raadsvergadering van 7 september 2023 besproken.