Op dinsdag 4 oktober maakte het college van B&W in Dronten bekend dat er een tijdelijke noodopvang voor geregistreerde vluchtelingen komt op het terrein van Walibi. Tijdens de commissievergadering  van 12 oktober ging de gemeenteraad met elkaar in debat over dit besluit. Danieke: ‘We zijn er trots op dat we in een gemeente wonen die kijkt naar de ruimte die er wél is. De ruimte in ons land en de ruimte in ons hart. En die voor nu - voor een half jaar - beschikbaar stelt, er een beroep op doet. Misschien wel met de hoop dat Nederland kijkt, ziet hoe het ook kan, ziet dat je een extra stap kan doen... Want als de wil er is, vind je de ruimte overal.’