De vijf principes worden de komende tijd gebruikt als uitgangspunt bij het opstellen van de integrale visie op onze gemeente en bij de woningbouwopgave. GroenLinks vindt het belangrijk om naast deze principes ook het onderliggende visiedocument en de rode draden uit het participatietraject een plek te geven in deze trajecten en diende daar een voorstel voor in. ‘Zo doen we recht aan de breedte van de input die geleverd is en erkennen dat deze bredere blik waardevol is om Dronten verder te ontwikkelen. Het visiedocument geeft wat meer kleur aan de vijf principes. Deze kleur kunnen we door te oefenen met de principes nog wat feller gaan maken,’ gaf Danieke aan.

Het voorstel dat GroenLinks samen met CDA, PvdA, Leefbaar Dronten, D66 en Dronten Sociaal indiende kon op unanieme steun rekenen.