Terwijl Paul stil stond bij de betekenis van Artikel 1, gaf hij de gemeenteraad van Dronten dit nog mee: ‘Als politiek moeten we geen muren optrekken, maar bruggen bouwen. Die kloven overbruggen en er dag dagelijks aan werken dat allen in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Het staat dus niet ter discussie dat we bruggen moeten bouwen en met elkaar die bruggen over moeten. Maar hoe die bruggen er uit zien, welke kleur ze hebben, hoe hoog of breed ze moeten worden. Daar moet het in de politiek over gaan. Dat zijn de waarden. De politieke waarde waar iedere partij voor staat en stemmen voor verzamelt. Het gaat erom dat je als raad de koers bepaalt. De uitvoering in overeenstemming brengt met de waarden die je uitdraagt. En daarover het debat voert.’

Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Jean Paul Gebben prees Paul om zijn inzet en toon als raadslid: ‘Je vloog altijd de discussie aan vanuit de inhoud, waarbij je altijd het belang van de inwoners voorop stelde en niet het politieke gewin.’ De burgemeester had tijdens zijn laatste raadsvergadering niet alleen mooie woorden voor Paul, maar reikte ook een Koninklijke onderscheiding uit. Paul werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau, voor zijn inzet binnen en buiten de gemeenteraad.

Veel geluk!

Paul is in 2003 begonnen als burgerraadslid voor GroenLinks en sinds 2010 gemeenteraadslid. Al die jaren is hij een vaste waarde geweest waarop we konden bouwen. Hoewel GroenLinks Dronten Paul enorm gaat missen, wensen wij hem heel veel geluk in zijn nieuwe functie!