De fiets- en voetgangersbrug over de Lage Vaart moet het Wisentbos met het Lage Vaart bos gaan verbinden en daarmee kansen creëren voor natuur en recreant. ‘Groen maakt gelukkig,’ schreven wij in ons verkiezingsprogramma. En we benoemden ‘verbinding met de natuur’ dan ook als een van onze tien punten van geluk, met de brug als ontwikkeling om op in te zetten. GroenLinks wil groene structuren behouden, versterken en aantrekkelijker maken voor onze inwoners. De brug over de Lage Vaart past in deze ambitie. 'Met dit bedrag kan uiteraard de brug niet gerealiseerd worden,' zei Danieke van Baal tijdens de behandeling van het voorstel. 'Maar het stelt de gemeente in staat onderzoek te doen naar de haalbaarheid en het kan een aanjager zijn.'

Initiatieven uit de samenleving ondersteunen
In 2020 is er in het kader van het project ‘initiatieven uit de samenleving’ een budget van 35.000 euro gereserveerd voor de opgraving van een scheepswrak in Dronten. Dit project is door verschillende omstandigheden niet haalbaar gebleken en komt te vervallen. Hoewel het college voorstelde dit geld terug te laten vallen in de algemene middelen, vindt GroenLinks het belangrijk dat het terecht komt waar het voor bedoeld was: goede ideeën vanuit onze samenleving ondersteunen. Op de lijst met initiatieven stond ook dit initiatief.

(Foto: Stichting Participatie Wisentbos)