Besluit LED-straatverlichting

Op initiatief van GroenLinks is besloten over te stappen op LED-straatverlichting. Dat levert de gemeente op termijn een besparing op van 57% aan energie en naar schatting ruim 270.000 euro per jaar op.

Plaatsen eerste oplaadpaal elektrische auto’s bij NS-Station

Als gevolg van een initiatiefvoorstel van GroenLinks staat er op de P+R bij het station aan de Noord een oplaadpaal voor elektrische auto’s.

Zonnepanelen op gemeentehuis

Op voorstel van GroenLinks is onderzocht welke gemeentelijke gebouwen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Als gevolg hiervan worden op het dak van het gemeentehuis zonnepanelen geplaatst.

Behoud boomplantdag

Na motie van GroenLinks is in 2011 besloten niet te bezuinigen op de boomplantdag.

Motie gewortelde kinderen in Nederland laten blijven

De gemeenteraad sprak, mede op initiatief van GroenLinks, uit dat asielkinderen die lang in Nederland wonen en daardoor in onze samenleving zijn geworteld hier mogen blijven.

Motie schaliegas proefboringen

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad uitgesproken dat we geen proefboringen willen binnen onze gemeentegrenzen zolang de risico’s daarvan niet helder zijn.

Cultureel erfgoed

Onderzoek OFW naar haalbaarheid van een renovatie van de eerste wijk van Dronten met de karakteristieke golvende daken achter de Meerpaal en mogelijke herbouw replica pioniersbarak eventueel met foto van de wijk.