Luchthaven Lelystad

GroenLinks heeft de afgelopen jaren de ontwikkelingen rond de luchthaven Lelystad zeer kritisch gevolgd. Wij zijn geen voorstander van uitbreiding van deze luchthaven, die enkel herrie, stank en geluidsoverlast zal betekenen. Op initiatief van GroenLinks heeft de gehele gemeenteraad een brandbrief naar het rijk gestuurd om aan te dringen op uitstel van opening totdat de milieueffectrapportage goed is uitgevoerd en er duidelijkheid is over herindeling van het luchtruim.

Een duurzaam zwembad

GroenLinks heeft sterk aangedrongen op het zo duurzaam mogelijk maken van het nieuw te bouwen zwembad. Met succes! Onze voorstellen hierover zijn door de gemeenteraad overgenomen.

LED-straatverlichting bespaart energie en geld

Op initiatief van GroenLinks stapt de gemeente Dronten over naar LED-straatverlichting. Dat bespaart niet alleen 57% energie, maar is jaarlijks ook nog eens € 270.000 goedkoper.

Huisvesting van de Voedselbank Dronten

GroenLinks heeft zich met succes sterk gemaakt voor een goede huisvesting van de Voedselbank Dronten. 

Verbetering blindengeleidenstrook op het station

Op aandringen van GroenLinks is de blindengeleidenstrook op het station van Dronten sterk verbeterd, waardoor blinden en slechtzienden goed hun weg kunnen vinden. 

Huisvesting van studenten

GroenLinks heeft aangedrongen op een beter beleid als het gaat om huisvesting van studenten. Hierdoor zal ondervonden overlast in woonwijken verminderen en studenten goede huisvesting kunnen krijgen. 

Preventie van schulden bij jongeren

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad besloten uitvoering van het project `Cashflow` mogelijk te maken. Dit project is bedoeld om jongeren bewust te maken van goed  om te gaan met hun geld en schulden te voorkomen. 

Extra werkplekken beschut werken

Op voorstel van GroenLinks is het aantal werkplekken beschut werken uitgebreid. Hierdoor kunnen twee mensen gebruik van maken.

Bed, bad en brood voorziening

GroenLinks heeft zich sterk gemaakt voor een goede bed, bad en broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Hierdoor kunnen deze mensen beter worden voorbereid op terugkeer naar land van herkomst. 

Diversiteit

GroenLinks heeft zich sterk gemaakt voor een goed diversiteitsbeleid, waardoor gelijke kansen en gelijke behandeling voor verschillende groepen gegarandeerd zijn. We hebben ervoor gepleit dat het veiligheidsgevoel van LHBT wordt meegenomen in de veiligheidsmonitor die de gemeente laat opstellen. Ook hebben we het voorstel gedaan om te komen met  een pro-actief LHBT-emancipatiebeleid.

Omlegging  De Zuid

Op voorstel van GroenLinks wordt eerdere besluitvorming voor wijziging van de route van De Zuid bij het centrum aangepast. Nu kan er een goede discussie en besluitvorming over nut en noodzaak van dit plan door de gemeenteraad plaatsvinden.

Ontwikkeling Hanzekwartier en Havenkade 

GroenLinks heeft met succes een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend waardoor het mogelijk wordt aan de nieuw te bouwen Havenkade niet alleen woningen, maar ook bedrijfjes en horecavoorzieningen te realiseren.  Verder  wordt het parkeren van auto´s in dit gebied alleen op eigen erf mogelijk. Ook wordt het park op speelnatuurlijke wijze ingericht, zodat kinderen naar hartelust kunnen spelen. Bij de verdere ontwikkeling van de Havenkade en het Hanzekwartier een voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen. Ook heeft de gemeenteraad uitgesproken dat circulair bouwen ( zoveel mogelijk gebruik maken van reeds gebruikte materialen) de norm wordt  en zwaar mee gewogen moet worden  bij de aanbesteding. 

Fietsknooppunten

Op initiatief van GroenLinks word de route van het recreatieve fietsknooppunten netwerk langs de Meerpaal en de horeca-ondernemers aan het Meerpaalplein gelegd.

Oversteekplaatsen Wisentweg

Op initiatief van GroenLinks worden er oversteekplaatsen gemaakt aan de Wisentweg o.a. bij het educatiepad zodat voetgangers en fietsers op een veiliger manier de Wisentweg over kunnen steken.