GroenLinks wil geluk een plek geven in gemeentelijk beleid en díe keuzes maken waardoor onze inwoners de beste kans op geluk hebben. Inzetten op geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken, maar wij zijn er van overtuigd dat als een gemeente zegt dat geluk van inwoners en ondernemers een prioriteit is, dat er andere gesprekken gevoerd worden aan de balie en dat er andere brieven in de enveloppen gaan.

Dat er ruimte is voor mensen om te werken aan hun dromen. Dat er volop meegepraat kan worden over de inrichting van de eigen straat. Dat er flexibiliteit en maatwerk mogelijk is in sociale voorzieningen. Dat inwoners hun ideeën kwijt kunnen en een luisterend oor vinden.

Een aantal factoren draagt wetenschappelijk bewezen bij aan geluk en de gemeente is een van de spelers die hier invloed op heeft. Waar mogelijk wil GroenLinks sturen door te kiezen waar we als gemeente onze tijd aan besteden en ons geld aan uitgeven; onze keuzes zijn menselijk, eerlijk en duurzaam.

Welke keuzes dat dan zijn laten we zien in deze tien gelukspunten.

Een oudere vrouw knuffelt een beagle hond

Samen tegen eenzaamheid

Door de individualisering van onze samenleving is iedereen steeds meer op zichzelf aangewezen. Dat leidt steeds vaker tot eenzaamheid. En als corona ons een ding heeft geleerd dan is het wel dat eenzaamheid bij alle mensen, van jong tot oud, voor kan komen. Het verdient dus onze blijvende aandacht en inzet.

Fontein in regenboogkleuren op het Meerpaalplein in Dronten.

Gelijke behandeling

Verschil mag er zijn, uitsluiting niet. GroenLinks vindt dat de overheid emancipatie moet stimuleren door ervoor te zorgen dat het beleid voor álle inwoners werkt. Daarom moet de gemeente in al haar beleid rekening houden met verschillen tussen mensen

Te Koop

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen wordt steeds lastiger door de krappe woningmarkt. GroenLinks Dronten wil ruimte geven voor de bouw van nieuwe woningen, maar projectontwikkelaars niet de vrije hand geven in welke woningen er worden gebouwd.

Driewielertje bij speeltuin aan een grasveld

Verbondenheid in de buurt

Wonen draait natuurlijk niet alleen om stenen. We wonen namelijk niet alleen in een huis, maar ook in een straat, in een buurt, in een wijk en in een dorp.  Ook daar willen we ons thuis voelen. Daar willen we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.

Sociaal en solidair

Een krachtige jeugd(zorg)

Als we het hebben over een krachtige jeugd, dan hebben we het over kinderen en jongeren die stevig geworteld zijn en hun vleugels uit durven slaan. Die mee mogen doen vanuit een stevige basis. Op hun school, in hun buurt, in hun gezin en in onze gemeente.

Lage Vaart Dronten

Verbinding met de natuur

Groen maakt gelukkig. Gelukkig is er bij de ontwikkeling van onze dorpen veel groen gepland en gerealiseerd. Elk dorp heeft een eigen dorpsbos en iedere wijk ligt ingesloten in een brede rand van bomen en struiken. Toch kan er meer met die bossen.

Huis in aanbouw in Dronten-West

Een passende groei van Dronten

GroenLinks ziet kansen in de groei van onze gemeente, maar we willen dat onze inwoners zich thuis blijven voelen. Wat ons betreft groeien de bestaande dorpen dus maximaal dertig procent ten opzichte van de bestaande (geplande) situatie. Vooral Biddinghuizen en Swifterbant verdienen deze groei, die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het versterken van de voorzieningen. Om het karakter van onze dorpen te kunnen bewaren vinden we dat er grenzen aan de groei zitten.

Vermast Fotografie - Mensen op Meerpaalplein.jpg

Zeggenschap over de eigen omgeving

Stel je eens voor dat inwoners, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisatie sámen de schouders zetten onder problemen, knelpunten of innovatieve ideeën. 

Huis van de gemeente Dronten

Open en toegankelijk: een menselijk bestuur dichtbij

We willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Dat betekent dat we graag een open en toegankelijke bestuursstijl van de gemeente zien, waarbij de gemeente bij haar plannen zoveel mogelijk de inwoners en de maatschappelijke organisaties betrekt.

BOA en politie wijzen de weg

Toegankelijk 'Blauw' op straat

Een gevoel van veiligheid wordt versterkt als je weet waar je moet zijn als er iets aan de hand is. Politie en toezichthouders moeten bereikbaar en benaderbaar zijn voor al onze inwoners, met welke vraag of probleem ze ook zitten.