Albert Bleijenberg
Eelco van de kamp

Albert Bleijenberg

Gemeenteraadslid

Heel Dronten in beweging!

Hoewel Albert zijn hele leven een grote politieke belangstelling had is hij na zijn afscheid van het werkzame leven, als bedrijfsleider bij een bouwbedrijf, meer actief geworden in de lokale politiek. Inmiddels is hij gepensioneerd en sinds 2010 burgerraadslid bij de GroenLinks fractie in de gemeente Dronten. Daarnaast is Albert al jarenlang actief betrokken bij een aantal (sport)organisaties in de Dronter samenleving.

Wie is Albert Bleijenberg?

Na mijn jeugd in Wezep te hebben doorgebracht ben ik in 1971 getrouwd en in Dronten komen wonen. Jarenlang heb ik naast mijn werk en (avond)studie veel gesport. Voetbal en schaatsen waren de favoriete sporten. Schaatsen doe ik nog steeds 1 tot 2 maal per week op de prachtige kunstijsbanen in de gemeente Dronten.

Omdat ik veel belangstelling heb voor mijn woon- en leefomgeving heb ik regelmatig deelgenomen aan diverse discussiegroepen zoals de IIVR (Intergrale Inrichting Veluwe Randmeren) en de omgevingsplannen van de provincie Flevoland e.d.. Vanaf 2002 tot 2008 ben ik voorzitter geweest van asv Dronten. Daarvoor had ik 6 jaar in het bestuur gezeten als voorzitter van de jeugdafdeling van de Dronter voetbalvereniging.

Op dit moment ben ik voorzitter van de IJsclub Dronten en voorzitter van de supportersvereniging asv Dronten. Dit omdat ik het belangrijk vind dat ik een bijdrage lever dat jongeren en ouderen de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten en dat anderen op een passieve manier plezier aan sport kunnen beleven. Daarnaast ben ik o.a. lid van de kerngroep ”van Eiland naar Wijland”. Een groep burgers en belanghebbenden die een gebiedsvisie willen ontwikkelen voor het gebied Wisentweg/Lage Vaart/Gildepenningdreef.

Waarom actief bij GroenLinks?

Nadat ik me er in de jaren negentig meer bewust van werd dat het voortbestaan van onze planeet aan een zijden draadje hangt en we bewuster om moeten gaan met onze productie en onze consumptie, ben ik op GroenLinks gaan stemmen. En omdat ik denk dat we dit, met het gedachtegoed van GroenLinks als uitgangspunt, alleen met betrokkenheid en op een sociale wijze op kunnen pakken, ben ook lid geworden van GroenLinks. Op die manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat we meer duurzamer en socialer omgaan met onze wereld en onze samenleving. Zo kan, volgens mij, er voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een goede toekomst zijn op onze planeet.

Waar staat Albert Bleijenberg voor?

De mensen in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten die voor GroenLinks kiezen kunnen er verzekerd van zijn dat ik me in de komende jaren, in ieder geval als burgerraadslid, in zal blijven zetten voor de fractie van GroenLinks. Dit met de idealen van GroenLinks voor een duurzame, groene en sociale samenleving als uitgangspunt. Een samenleving waar we om elkaar geven, waar de zwakkeren kunnen rekenen op steun, waar diervriendelijkheid hoog in het vaandel staat, waar alle mensen de mogelijkheid hebben om te sporten of zich cultureel te ontwikkelen, waar we gezamenlijk zoeken naar andere, nieuwe en groene economische mogelijkheden, waar jongeren en ouderen oog voor elkaar hebben, waar we zoeken naar mogelijkheden om de productie van o.a. voedsel dichter bij de burgers te brengen, waar we proberen onze consumptie drang te verminderen, waar we rekening houden met onze natuur e.d. Kortom een samenleving waar we ons er van bewust zijn dat we een goede toekomst moeten achterlaten voor de volgende generaties.