De raad heeft op voorstel van GroenLinks overgebleven budget beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de nieuwe gemeenteraad. Dat geld kan de griffie gebruiken om bijvoorbeeld de nieuwe gemeenteraad te trainen en ondersteunen bij verbetering van het besluitvormingsproces.

In de jaarrekening 2016 blijft er 28.000 euro over uit het griffiebudget. Dat geld was bedoeld ter ondersteuning, maar niet door de fracties ingezet. Het college stelde voor dit geld weer in de 'algemene middelen' te storten zodat het ook voor andere zaken kan worden gebruikt. GroenLinks wil dat geld liever inzetten om de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2018 een goede nieuwe start te geven. 

Training als gemeenteraad kan daar een goed voorbeeld van zijn. Alle politieke partijen bieden trainingen aan voor hun eigen raadsleden, maar in de dagelijkse praktijk van de gemeenteraad zien we dat we vaak vast zitten in vaste patronen en gebruiken. Gezamenlijke training aan het begin van de raadsperiode kan er voor zorgen dat we een frisse start kunnen maken om het debat aantrekkelijker te laten worden, elkaar beter te bevragen over de argumenten en beweegredenden van fracties en op die manier kunnen komen tot betere besluitvorming. 

Vrijwel alle fracties stemden voor ons voorstel, enkel de SP was tegen.