GroenLinks is tevreden met het voornemen van de Aeres Hogeschool om 250 studentenkamers op het eigen terrein te gaan realiseren. Dat is een eerste goede stap om te komen tot vermindering van overlast in de wijken.

Overlast 

GroenLinks bepleit al sinds jaren dat er grootschalige huisvesting van studenten op de Campus zou moeten komen. Wij vinden dat de Aeres Hogeschool daarin een verantwoordelijkheid heeft. 

Tot voor kort moesten studenten na het eerste jaar buiten de Campus een kamer zoeken voor de rest van hun opleiding. Dat zorgt in bepaalde wijken tot een clustering van studentenhuizen en dat zorgt voor (in enkele gevallen ernstige) overlast. 

Met de stap studentenhuisvesting op de Campus te realiseren wordt de druk op deze wijken verlaagd. 

Afspraken en handhaving 

GroenLinks verwacht nu wel van het college dat de gemeente bij het verstrekken van de omgevingsvergunningen heel heldere, concreet handhaafbare en juridisch bindende afspraken maakt met de Aeres Hogeschool om overlast tegen te gaan. 

Voor ons staat voorop dat deze stap een oplossing moet zijn voor het verminderen van overlast en geen verplaatsing naar een andere wijk in Dronten. 

De gemeente moet hierbij voorwaarden opleggen dat communicatie met omwonenden geborgd wordt en afspraken afdwingbaar worden nagekomen. 

Aeres belangrijk voor Dronten 

GroenLinks is trots op de Aeres onderwijs instellingen zoals de Hogeschool en Warmonderhof. Dronten biedt het agrarisch onderwijs graag de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Aeres is daarnaast ook een belangrijke werkgever in Dronten. 

Nationaal en  internationaal is Aeres een belangrijk uithangbord voor onze gemeente en de regio. De gemeente en Aeres trekken samen op om de Campus verder uit te bouwen. Met oog voor de belangen van het onderwijs en met respect voor de omgeving van de Campus.