Op voorstel van GroenLinks gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om de elektrische auto's van de gemeente buiten kantooruren te gaan delen. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan één van de speerpunten van het klimaat beleidsplan van de gemeente.

De gemeente heeft elektrische auto's die medewerekers en bestuurders voor zakelijke ritten kunnen gebruiken. Daar zijn we heel blij mee, maar het is jammer dat die auto's buiten de kantooruren aan hun stekker stil staan. 

Op voorstel van GroenLinks gaat het college kijken of het mogelijk is om deze auto's te verhuren, bijvoorbeeld via een platform voor het delen van auto's. Dat heeft als voordeel dat mensen die maar af en toe een auto nodig hebben in deze uren gebruik kunnen maken van een gemeente-auto en er niet zelf een voor de deur hoeven hebben staan. Daarbij verduurzamen we meteen het vervoer van deze ritten doordat er geen fossiele brandstof nodig is.