GroenLinks heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 het verzoek gedaan een zo breed mogelijk onderzoek te doen naar de kansen en knelpunten van de gemeentelijke huisvesting. Het college heeft het voorstel overgenomen. Aanleiding is dat de temperatuur in het gemeentehuis op warme dagen onacceptabel kan oplopen. 

GroenLinks is van mening dat we als gemeentelijke overheid zelf het goede voorbeeld moeten geven, ook als het gaat om werkgeversschap en werkomstandigheden. Op warme dagen kan de temperatuur erg oplopen in sommige delen van het gemeentehuis waardoor werken eigenlijk niet meer fatsoenlijk mogenlijk is. We vinden dat we dit onze werknemers niet mogen aandoen, maar ook dat de inwoners een goede dienstverlening mogen verwachten. Het is dan wel noodzakelijk dat de mendewerkers ook in staat worden gesteld om hun werk goed te kunnen doen. 

Ons gemeentehuis is gedateerd en door de bouw een weinig flexibel gebouw dat niet altijd voldoet aan de eisen van deze tijd. Met kleine aanpassingen wordt geprobeerd om de acute problemen hanteerbaar te maken. Wij pleiten voor een breed onderzoek om in beeld te brengen waar de knelpunten zitten, wat er nodig is en welke kansen er zijn om de situatie te verbeteren. 

Daarbij denken we ook concreet aan meer vergaderruimte, bijvoorbeeld ook voor raadsfracties. De collega's van de SP zitten in een 'veredelde bezemkast' zonder ramen of frisse lucht en de PvdA mag gebruik maken van de werkkamer van wethouder Van Amerongen. Dat is bepaald niet ideaal en wordt ronduit problematisch als er na de verkiezingen van maart mogelijk meer partijen in de gemeenteraad komen. 

Met het door GroenLinks voorgestelde onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt waar de knelpunten zitten en wat de oplossingen kunnen zijn. Wat ons betreft liggen daarbij alle opties open. Van verbouwen tot 'het Nieuwe Werken' om zo de druk op het gebouw en de medewerkers te verlichten. 

Wij kijken uit naar de resultaten van deze inventarisatie.