Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken zoals de Participatiewet, Jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO. Voor veel mensen heeft dit grote gevolgen en GroenLinks houdt de vinger aan de pols. Daarom openen we op deze website een 'meldpunt Zorg en Inkomen'. GroenLinks hoopt op deze wijze te horen wat er goed of wat er minder goed gaat met de voorbereiding op en uitvoering van de nieuwe regelingen. 

Veranderingen brengen altijd veel onzekerheid met zich mee. GroenLinks is zich daarvan bewust. We kunnen die onzekerheid ook niet voorkomen of oplossen. Maar wel willen we naar uw ervaringen luisteren om ervan te kunnen leren en het als gemeente in de toekomst beter te kunnen doen. 

Dit betekent niet dat we een klachtenloket openen en uw problemen direct gaan oplossen. Als gemeenteraadsfractie kunnen we dat simpelweg niet. Maar we willen wel een beeld krijgen van de ervaringen (positief en negatief) die u heeft in de nieuwe situatie om zo het debat aan te kunnen gaan met de verantwoordelijke wethouders en aan te dringen op snelle oplossingen als dat nodig is. 

Ga naar het meldpunt ->