Het college geeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geen ruimte om 300 extra opvangplekken te realiseren in het AZC Dronten. Als argumenten worden onder andere het ontbreken van een sluitende oplossing van het Rijk, een evenredige verdeling over Nederland en eerdere ingetrokken verzoeken van het COA aangehaald. Gaat bureaucratie hiermee boven onze verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging? Dat is één van de vragen die GroenLinks aan het college stelt over de afwijzing aan het adres van COA.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de lichte stijging van het aantal asielaanvragen wil het COA in Dronten 300 opvangplekken realiseren bovenop de huidige 1.000. Het totaal zou daarmee op 1.300 komen, een aantal waar Dronten eerder ook al opvang aan heeft geboden. Een sluitende oplossing voor de instroom van vluchtelingen en evenredige verdeling over Nederland zijn absoluut wenselijk, maar neemt niet weg dat mensen nú opgevangen moeten worden. Het is daarbij niet meer dan logisch dat het COA eerst kijkt naar plaatsen waar de benodigde infrastructuur al aanwezig is.

Groot draagvlak in de raad

In 2015 was er een bijzonder groot draagvlak voor uitbreiding van het aantal opvangplekken in Dronten. Zelfs bovenop de 1.300 die er toen al waren. GroenLinks vraagt het college dus ook waarom ze niet van te voren contact heeft gezocht met de gemeenteraad, gezien dit sentiment.