Het college van B&W in Dronten laat bij monde van wethouder Haverkort weten dat GroenLinks ‘onnodig onrust’ veroorzaakt door kritische vragen te stellen over de situatie van de voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg te Dronten. GroenLinks vraagt zich af of het wel zo onnodig was hierover wat dieper door te vragen. De gemeente bleek niet op de hoogte van de verslechterde situatie van de stortplaats zoals die naar voren komt uit het concept NAVOS-rappot dat GroenLinks heeft ingezien.

Het college van B&W is begin 2003 op de hoogte gebracht van het bestaan van het concept rapport en heeft daarop niet de moeite genomen zich op de hoogte te stellen van de inhoud van dat rapport. Ook niet nu er concreet plannen zijn woningen te gaan bouwen op het terrein van de voormalige stortplaats.

De onrust die is veroorzaakt treft in het bijzonder het college omdat zij niet van de situatie op de hoogte was. Het college probeert nu op deze wijze de aandacht af te leiden door met een beschuldigende vinger naar GroenLinks te wijzen. Dat is echter wel de wereld op zijn kop. GroenLinks concludeerde op basis van het concept rapport dat de situatie minder rooskleurig was als dat werd voorgesteld en de stortplaats vrij toegankelijk is voor het publiek. Om alle risico uit te sluiten wil GroenLinks van het college dat deze de stortplaats afsluit voor het publiek en samen met de provincie, als bevoegd gezag, en de projectontwikkelaar aanvullend onderzoek doet naar de mogelijke gevaren van de stortplaats. Dat heeft niets te maken met het veroorzaken van onrust, maar met het nemen van verantwoordelijkheid. GroenLinks staat voor die verantwoordelijkheid en moet helaas constateren dat het college die verantwoording minder zwaar laat wegen.