Gemeentehuis Dronten
Gemeentehuis Dronten

GroenLinks vindt situatie studentenhuizen onverteerbaar

GroenLinks heeft met ontsteltenis kennis genomen van de brief van het college d.d. 30 augustus 2016 over de omgevingsvergunningen voor studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting. De fractie is diep teleurgesteld over de stand van zaken en de 'oplossing' van het college die inwoners met overlast geen enkel perspectief biedt.

Niet aanvaardbaar

Dat er geen oplossing is voor de inwoners die overlast ondervinden van studentenhuizen of huisvesting van arbeidsmigranten is wat GroenLinks betreft niet aanvaardbaar. Het is volstrekt ontoereikend dat het college geen beter antwoord heeft dan 'helpen bij bemiddeling'. Zeker voor mensen die al jaren ernstig in hun woongenot worden aangetast. Hieruit blijkt duidelijk dat de gemeente onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan haar verantwoordelijkheden op het gebied van handhaving en faalt in de ruimtelijke regelgeving.

 Verkeerde voorstelling van zaken

 Ook de uitleg van het college over de verkeerde voorstelling van feiten door wethouder Verlaan tijdens de besloten commissievergadering op 13 juni 2016 kan op weinig sympathie van GroenLinks rekenen. Want drie, zeventien of drieëntwintig zaken waar nog nadere besluitvorming nodig was is nogal een verschil! Dit verschil had de wethouder makkelijk kunnen uitleggen, maar heeft dit nagelaten. Hierdoor is in de commissie ten onrechte het beeld ontstaan dat er slechts drie zaken speelden waar consequenties aan vastzaten door het niet definiëren van de term “wonen” in gemeentelijke bestemmingsplannen. Voor GroenLinks is er niet langer sprake meer van 'incidenten' maar lijkt het er een patroon van onvolkomenheden zichtbaar te worden in de afgelopen maanden.

 GroenLinks wil maatregelen

 Wat GroenLinks betreft het zo niet langer en is de maat vol. Daarom wil de fractie dat het college de volgende maatregelen treft:
 
1. Bij de begroting 2017 verwacht GroenLinks een voorstel tot uitbereiding van de formatie aan handhavers, zodat er tegen overlast en illegale bewoning kan worden opgetreden. GroenLinks bepleit dit al jaren.
 
2. Het college moet komen met een nieuwe herziening van het bestemmingsplan voor de gehele gemeente Dronten waarin bewoning van studenten en arbeidsmigranten in wijken wordt verboden. Daarbij moet een (wettelijke) overgangstermijn worden aangehouden van vijf jaar, zodat ook nieuwe studenten hun studie vanuit hun huidige kamer zouden kunnen afronden.
 
3. Er worden, met onmiddellijke ingang,  geen nieuwe vergunningen meer verleend voor studentenhuizen of huisvesting van arbeidsmigranten in reguliere woningen.
 
4. In de woonvisie wordt bepaald dat onderwijsinstellingen verantwoordelijk worden voor huisvesting van hun studenten. In het verlengde daarvan wordt de vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de campus van de Aeres Hogeschool ingetrokken, zodat deze kamers weer voor studenten beschikbaar komen.
 
5. Bedrijven die structureel werken met arbeidsmigranten, zoals bijvoorbeeld Fresh Care, worden verplicht zelf zorg te dragen voor de huisvesting. Daarbij wordt huisvesting op industrieterreinen ruimtelijk mogelijk gemaakt, op plaatsen waar dat op een verantwoorde manier valt in te passen, zoals bij Poort van Dronten.

 Debat in raadsvergadering

De GroenLinks fractie zal het presidium verzoeken om een debat te agenderen over de problematiek van de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten voor de gemeenteraadsvergadering van 29 september aanstaande. Daarin zullen we de bovenstaande voorstellen bij motie indienen en rekenen daarbij op brede steun van de gemeenteraad. Want voor GroenLinks is het onaanvaardbaar de huidige situatie voort te laten bestaan en we kunnen ons niet voorstellen dat de overige fracties dat niet met ons delen.