De fractie van GroenLinks heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk gevraagd géén beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de reactieve aanwijzing van de Provincie Flevoland om het permanent wonen van Zuiderzee op Zuid uit het bestemmingsplan te halen. GroenLinks was tegenstander van het raadsbesluit permanente bewoning toe te willen staan. 

Het college heeft de gemeenteraad per brief van 19 juli geïnformeerd over het voornemen in de collegevergadering van 16 augustus aanstaande inhoudelijk te gaan besluiten om beroep in te stellen tegen de reactieve aanwijzing van de Provincie Flevoland. Het college wil dat doen namens de gemeenteraad. Aangezien het feit dat GroenLinks, net als twee leden van de ChristenUnie, tégen het bestemmingplan heeft gestemd kunnen wij ons niet vinden in het collegevoornemen. 

Geen steun

Mocht het college -ondanks de bezwaren van GroenLinks- besluiten het beroep bij de Raad van State wél door te zetten dan heeft zij daarvoor niet de unanieme steun van de gemeenteraad en dat het college "onze steun daarvoor nadrukkelijk ontbeert".