Naar aanleiding van de gewijzigde plannen voor Luchthaven Lelystad vraagt GroenLinks het college om helder positie te kiezen en bezwaar te maken tegen het nieuwe Luchthavenbesluit Luchthaven Lelystad waarover vanaf volgende maand iedereen zijn mening mag geven.

Uitgangspunten luchthaven

In de nieuwe plannen worden twee cruciale uitgangspunten voor Lelystad aangepast. Namelijk het verbod op vrachtafhandeling en autonome groei. Dat laatste wil zeggen dat Lelystad alléén bedoeld is voor vluchten die plaats maken op Schiphol om de luchthaven daar te ontlasten. Maar het is niet de bedoeling dat er nieuwe maatschappijen met nieuwe lijnen komen. Ook vracht (ander type vliegtuigen, meer herrie) was tot nu toe uit den boze. 

GroenLinks wil van het Drontense college horen welke positie zij nu gaan innemen en dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de gewijzigde plannen. 

Positie GroenLinks

Voor ons is het altijd helder geweest: wij zien niets in de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Voor de regio heeft het niets anders te betekenen dan herrie, stank en overlast terwijl de economische voordelen zeer beperkt en niet bewezen zijn. 

Wat ons betreft gaat de luchthaven helemaal niet open, alle maatschappelijke investeringen ten spijt. Al tien jaar waarschuwen we dat de (laag)vliegroutes een probleem zijn en dat ‘uitplaatsing’ vanaf Schiphol problematisch is volgens Europese regelgeving. Dat geluid laten we al die jaren al horen in de raad van Dronten, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarin is niets veranderd. 

Aldersakkoord

Toch vragen we het college nu vast te houden aan het Alderakkoord. Hoewel we dat een slecht akkoord vinden is dat wel het kader waarbinnen sinds 2015 een luchthaven in Lelystad ontwikkeld mag worden. Dat vinden we een slecht idee, maar het politieke feit kunnen we ook niet ontkennen. 

Binnen het Aldersakkoord zijn afspraken gemaakt met de regio over tal van zaken. Zoals het maximum aantal vliegbewegingen (45.000 op termijn), een verbod op nacht- én vrachtvluchten. Onder voorwaarde dat het Schiphol ontlast. De laatste twee voorwaarden worden nu geschonden. 

De (Rijks)overheid laat daarmee zien onbetrouwbaar te zijn. De vraag is dan wat de andere afspraken waard zijn. Want het ‘heilige’ maximum van 45.000 vliegbewegingen is ‘veilig geborgd’ in het luchthaven besluit en staat niet ter discussie is altijd gezegd. Zoals dat ook geldt voor vrachtafhandeling. Die veiligheid blijkt nu niets waard en dus kun je het ergste vrezen voor het aantal vliegbewegingen. Zeker als je jezelf realiseert dat de Alderstafel al eens 90.000 vliegbewegingen heeft laten doorrekenen als ‘technische exercitie’. 

Onze actuele vragen:

Afgelopen vrijdag heeft minister Van Nieuwenhuizen brieven aan de Kamer gestuurd waarin ze afwijkt van eerdere uitgangspunten en afspraken zoals gemaakt in het Luchthavenbesluit Luchthaven Lelystad en Aldersakkoord 2012. Onderdeel van dit akkoord waren ondermeer de voorwaarde van verplaatsing van vakantievluchten van Schiphol en een verbod op vracht. Beide worden nu door de minister losgelaten. 

Het college van Dronten heeft het Aldersakkoord altijd als uitgangspunt genomen voor de luchthavenontwikkeling en haar positionering ten opzichte van de luchthaven. 

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college:

  • Blijft het college in de gesprekken met de Rijksoverheid vast houden aan de uitgangspunten en voorwaarden voor de Luchthaven Lelystad zoals benoemd in het akkoord van Alders, meer specifiek waar het gaat om uitplaatsing en vracht? 
  • Op welke wijze is het college over dit onderwerp in gesprek met het Rijk na het verlaten van de Alderstafel en welke positie wordt in deze gesprekken ingenomen? Kan het college de gemeenteraad hierin meenemen?
  • Is het college bereid om een bezwaar in te dienen op het vrijdag aangekondigde ontwerp luchthavenbesluit en deze voordien ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen? 
  • Is het college, met GroenLinks, van mening dat loslaten van de uitgangspunten (overloop van Schiphol en geen vracht) tot gevolg moet hebben dat de luchthaven in deze vorm niet kan worden geopend en is het college bereid dat standpunt ook publiekelijk in te nemen?