Redeplein, Dronten
Redeplein, Dronten

GroenLinks wil Masterplan Centrum

GroenLinks heeft in de raadsvergadering van gisteravond een motie ingediend die het college oproept te stoppen met plannen maken voor het plein en via een open proces in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over een nieuw Masterplan Centrum Dronten dat een maatschappelijk gedragen visie voor de komende tien jaar zou moeten worden voor ons dorpshart. CDA, VVD, Leefbaar en de SP stemden de motie weg. 

GroenLinks komt na acht jaar praten over het plein tot de conclusie dat we, op een paar treurige berkjes in roestige bakken na, geen stap verder zijn gekomen met het plein. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren op argumenten laten overtuigen door het college van burgemeester en wethouders dat je het plein niet los kunt zien van het centrum. Daarom vond het college lange tijd dat er een plan gemaakt moet worden voor het hele centrum. Helaas heeft het college zelf dat niet gedaan en zijn we ruim een half jaar verder en opnieuw geen stap verder.

Daarom vindt GroenLinks het nu tijd om het over een andere boeg te gooien. Wat Dronten nodig heeft is een plan met visie, ambitie en een lange termijn planning. GroenLinks zou daarom willen voorstellen te stoppen met deze heilloze moddertocht over het plein, want we komen niet verder! 

Masterplan

GroenLinks vraagt het college om alle plannen maar in een kast te leggen en een nieuwe kaart van Dronten te pakken om met inwoners, ondernemers, cultuur & welzijnssector of andere belanghebbenden om tafel te gaan zitten en een toekomstvisie te maken op het Dorpshart van Dronten. We vragen het college voorstellen te doen om te komen tot een open planproces dat moet leiden tot een door de samenleving gedragen masterplan voor de komende 10 jaar waarbij alle inwoners, belanghebbenden en overige geïnteresseerden een bijdrage aan deze visie kunnen leveren. 

Daarbij denken wij aan het verkleinen van winkeloppervlakte, het verruimen van de bestemmingen zodat er ook andere functies dan winkels en horeca zich in het centrum kunnen vestigen. Het aanpakken van de zeer eenzijdige beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Gericht op auto’s en supermarkten, waardoor fietsen en andere zijden van het centrum onvoldoende worden bediend. Het mogelijk maken van kantoren of bijvoorbeeld kinderopvang in het centrum. Meer creativiteit dan winkels en etalages alleen. 

GroenLinks pleit voor een herstructurering van het oude deel van het centrum tussen Het Ruim en de Schouwstraat, aanpakken van ‘Steenbergen’ en van de Walvisstraat met het gebeid rond de Open Hof. Daarbij een investeringsprogramma voor de komende tien jaar waarin er naar een eindbeeld word gewerkt waarin het centrum via de haven wordt verbonden met het Hanzekwartier en het station en gekeken wordt naar de mogelijkheden van de locaties van Ichtus en Almere College. 

Verworpen

In het debat hebben CDA, VVD, Leefbaar Dronten en SP tegen de motie gestemd.