Samen met het college en alle fracties in de raad heeft GroenLinks er bij minister Bruins van volksgezondheid op aangedrongen het ziekenhuis in Lelystad open te houden.

GroenLinks Kamerfractie 

De raadsfractie heeft deze brief ook zelf onder de aandacht gebracht van Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. Daarbij is expliciet aandacht gevraagd voor een volwaardige eerste hulp en verloskunde. 

Daarvoor zijn een tweetal dringende redenen. “Die hebben eerst en vooral met de geografische situatie van Flevoland te maken. We zijn in de polder eigenlijk een soort eiland. Dat wil zeggen dat wij enkel via bruggen zijn verbonden met het 'vaste land'. Deze verbindingen zijn vaak een bottleneck in onze verkeersdoorstroming. Die zijn voor verloskunde en Eerste Hulp in het geval van spoed niet acceptabel” licht fractievoorzitter Paul Vermast het fractiestandpunt nader toe. 

“Deze zorg moet dus op ons 'eiland' beschikbaar blijven. De gemeenten Lelystad en Dronten hebben samen zo'n 100.000 inwoners, dus een dergelijke voorziening is een overbodige luxe” aldus Vermast. 

Grootschalige evenementen

Voor de Eerste Hulp geldt nog een tweede argument: in de gemeente Dronten hebben we nabij Biddinghuizen het Nationaal Evenementen Terrein liggen. Daar vinden festivals plaats als Lowlands, Defqon.1 of de Opwekking. In alle gevallen meerdaagse evenementen met 50.000 tot 60.000 bezoekers. Als zich daar incidenten voor zouden doen (gelukkig is dat nog nooit aan de orde geweest) hebben we een ziekenhuis nodig dat makkelijk bereikbaar is. Ook hierin speelt het MC Zuiderzee een cruciale rol. 

We vragen vanuit Dronten dan ook aan de Kamerfractie maximale inzet om de ziekenhuiszorg op een aanvaardbaar niveau te houden.